1. page휴식중 세미나

  2. page세미나강좌

  3. page자취들

반갑습니다!세미나 신청 FAQ

세미나 참가방법이 궁금하시면 클릭하세요!

연구정원 자주 묻는 질문들
세미나 소개세미나 한눈에 보기

현재 다중지성 연구정원에서 진행 중인 세미나 목록을 보시려면 클릭하세요!

세미나 한눈에 보기


▶최근 게시물▶최근댓글찾아오시는 길

주소: 서울시 마포구 동교로18길 9-13
[서교동 464-56]
(우편번호:04030)

메일보내기(daziwon@gmail.com)

연락처: 02-325-2102
계좌: 479001-01-179485
(국민/조정환)

mask

mask ☆140자 다지원 소식

mask

04

2014-Jan

[1.4] LA DEZIRO ASFIKSIATA, AŬ PRI KIAMANIERE LA KULTUR-INDUSTRIO DETRUAS LA INDIVIDUON

작성자: 현덕 IP ADRESS: *.33.210.79 조회 수: 710

http://eo.mondediplo.com/article918.html

 

 

Kontribuaĵo al la teorio pri la amasa konsumado

LA DEZIRO ASFIKSIATA, AŬ PRI KIAMANIERE LA KULTUR-INDUSTRIO DETRUAS LA INDIVIDUON

대량 소비의 이론에 공헌

억압당하는 욕망, 또는 어떻게 문화 산업이 개인을 파괴하는가

 

La superindustria kapitalismo disvolvis siajn teknikojn en tia grado ke milionoj da personoj ĉiutage samtempe kaptas la samajn televidajn, radiajn aŭ lud-terminalajn programerojn. La kultura konsumado, metode amasigata, gravas por la deziroj kaj konscioj. La iluzio pri la triumfo de la individuo stompiĝas, dum la minacoj preciziĝas kontraŭ la intelektaj, amaj kaj estetikaj kapabloj de la homaro.

 

고도산업 자본주의는 매일 수백만의 사람들을 동시에 텔레비전, 라디오 또는 게임기 프로그램들로 연결하는 기술들을 발달시켰다. 소비 문화는 체계적으로 대중화했고, 욕망과 의식들 위에 영향이 없는 것이 아니다. 개인의 승리에 대한 환상은, 위협들이 지적 능력들, 정동들, 인간에 대한 미학들에 반하여 명확해지는 동안 희미해진다.

 

de Bernard STIEGLER

 

 

Fabelo furoris dum la lastaj jardekoj, kiu alte tromplogis politikajn pensarojn kaj filozofiojn. Ĝi estis fabelata post 1968 kaj volis kredigi, ke ni estis enirintaj en la epokon de la « libera tempo », « permesemo » kaj « fleksiĝemo » de la sociaj strukturoj, unuvorte, en la socion de la individuismo kaj distraĵoj. Tiu fabelo, teoriigita sub la nomo de postindustria socio, grave influis kaj malfortigis la « postmodernan » filozofion. Ĝi tre inspiris la socialdemokratojn, asertante, ke ni estas transpasintaj el la epoko de la laboremaj kaj konsumantaj homamasoj de la industria erao al tiu de la mezaj klasoj ; la proletaro estus estingiĝonta.

 

지난 십년 동안 지배한 이야기는, 대부분 정치적이고 철학적인 사유로 속여 왔다. 1968 이후를 말하며, 그것들은 우리가 사회적 구조들에 대한 <자유로운 시간들>의 시대, <자유방임>의 시대, <유연성>의 시대, 간단히 여가 사회와 개인주의 속으로 들어섰다고 믿도록 했다. 탈산업사회의 이름 아래에서 이론은, 이 이야기가 영향을 줬고, 현저하게 <포스트모던>철학을 약화시켰다. 그것들은 우리가 중산 계급 시대에 산업 시대의 노동하고 소비하는 대중들에 대한 시대를 지나왔다고 주장하면서, 사회-민주주의를 고취했다. ; 프롤레타리아 계급은 사라질 것이라고 말이다.

 

 

Laŭ la statisktiko, tiu ne nur restas tre grava sed, pro la proletariĝo de la dungitoj (submetitaj al maŝina aranĝo, seniganta ilin je iniciatoj kaj profesiaj scioj), kreskas. Koncerne la mezajn klasojn, ili paŭperiĝas. Paroli pri disvolvo de la distraĵoj – en la senco de tempo libera je ĉiu devigo, de « absoluta disponebleco », laŭ la vortaro – estas komplika afero, ĉar ili tute ne havas kiel funkcion liberigi la individuan tempon, sed ja regi ĝin por superamasigi ĝin : ili estas la instrumentoj de nova propravola servuteco. Tiuj distraĵoj, produktataj kaj organizataj de la kultur- kaj programer-industrioj formas kion Gilles Deleuze [1] nomis la regad-socioj. Tiuj disvolvas tiun kapitalismon kulturan kaj de servoj, kiu tute elfaras vivmanierojn, aliformigas la ĉiutagan vivon profite al siaj tujaj interesoj, normigas la ekzistadojn per la artifikoj de « merkatikaj konceptoj » [2]. Tiel, tiu de life time value [vivdaŭra valoro], kiu montras la valoron ekonomie kalkuleblan de la vivdaŭro de individuo, kies propresenca valoro estas malapartecigita kaj malindividuigita.

 

계산하여, 그것이 단지 매우 중요할 뿐만 아니라, 피고용자는 충분히 프롤레타리아화(주도권을 빼앗기고 전문적 지식의 기계 장치에 종속된) 되고 증대됐다. 중산 계급에서, 그것들은 빈곤화된다. 여가에 대해 말하면 - 모든 속박의 자유로운 시간의 의미로, <절대적 가용성>에서만, 사전적 의미로 - 분명히 복잡하고, 그것들이 모두 개인적 시대를 자유롭게 하는 작용에 있지 않았고, 고도의 대중화로 통제하지 않았다. : 그것은 새로운 자발적 종속의 도구이다. 들뢰즈가 통제 사회라 부른, 문화 산업과 프로그램들에 의해 생산되고 조직된 것이 창조된다. 삶의 양식들의 모든 조각들의 공장인, 문화적 자본주의와 서비스의 발달은, 직접적 이익들의 관점 속에서 일상적 삶을 변형하고, <마케팅 개념들>이라는 간접적 수단으로 존재들을 규격화한다. 그래서 개인적 삶의 시대의 계산할 수 있는 경제적 가치를 가리키는 일생 가치는, 내재적 가치가 눈에 띄지 않게 되고, 개별화되지 않는다.

 

 

La merkatiko, kiel Gilles Deleuze ĝin vidis, iĝis ja la instrumentoj de socia regado [3]. La supozata « postindustria » socio, male, fariĝis superindustria [4]. La epoko karakterizas sin neniom per la dominado de la individuismo, sed aperas kiel tiu de la gregiĝo kaj la ĝeneraliĝinta individuiĝo-perdo.

 

마케팅은, 질 들뢰즈가 보았듯이, <통제 사회의 도구>가 잘 된다. 반면, 자칭 <탈산업> 사회는 고도 산업화 되었다. 시대는 개인주의의 지배로 아무것도 아닌 것으로 특징되었지만, 무리들 중 하나이고 넓게 퍼진 개체성-상실의 하나로 나타난다.

 

La koncepto de individuiĝo-perdo enkondukita de Gilbert Simondon [5] esprimis tion, kio okazis en la 19-a jarcento al la laboristo subigata en la servo de la uzinmaŝino : li perdis sian povoscion kaj, konsekvence, sian individuecon, kaj tiel reduktiĝis al la proletostato. De nun, la konsumanto iĝas normigata en siaj kondutoj fare de la normaligado kaj artefarita fabrikado de liaj deziroj. Pro tio, li perdas siajn povosciojn, t.e. siajn eblojn ekzisti. Tiujn anstataŭas la normoj de la mod-markoj primedititaj de Mallarmé en La Dernière Mode [La lasta modo]. Tiuj, spronitaj de la merkatiko, similas kiel la « biblioj » reguligantaj la funkciadon de koncesiitaj ĉenkomercoj de rapidmanĝejoj, al kiuj devas laŭlitere konformiĝi la koncesiuloj, sub minaco de kontraktorompo, eĉ de proceso.

 

질베르 시몽동이 소개한 개체성-상실의 개념은 19세기 공장 기계의 서비스로 종속된 노동자가 발생한 것을 표현했다. : 그는 그의 가능성을 잃고, 결과적으로 그것들의 개성을 잃는다. 그리고 프롤레타리아화한다. 지금부터, 소비자는 그들의 욕망의 규격화와 인공적 제조품의 부분에서 그들의 행동들 속으로 규격화 된다. 이 때문에, 그는 그의 가능성을 잃고, 그들의 존재 가능성들을 잃는다. 이것은 후기 양식에서 말라르메의 중개되는 양식-기호들의 규격을 대체한다. 이것은 마케팅으로 밖히며, 그것은 계약의 위협, 심지어 소송의 위협 아래에 문자 그대로 특권에 따르는 패스트 푸드의 상업화를 가져온 작동을 규제하는 “성경” 같다.

 

 

Tiu senigo je individuiĝo, do je ekzisto, ekstreme danĝeras : Richard Durn, murdinto de ok el la anoj de la urba konsilio de Nanterre, konfidis al sia taglibro, ke li bezonas malbonfari por almenaŭ unufoje en [sia] vivo sperti la ekzistosenton [6].

 

이 개체성의 철수는, 존재에서, 매우 위험하다. : 리차드 던은, 낭테르의 지역 의회 구성원의 여덟 하수인이, 그녀의 일기에서 털어놓기를, 그는 삶의 존재감 경험에서 적어도 한번의 해가 필요하다고 밝힌다.

 

 

Freŭdo skribis en 1930, ke kvankam dotita de la industriaj teknikoj per diecaj atributoj, kaj « spite al lia simileco kun dio, la hodiaŭa homo ne sentas sin feliĉa [7] ». Jen ekzakte tio, kion la superindustria socio faras el la homoj : senigante ilin je individueco, ĝi generas gregojn de esto-mankaj estuloj ; kaj iĝo-mankaj, t.e. estonto-mankaj. Tiuj nehomaj herdoj pli kaj pli emos furioziĝi - Freŭdo, en Homamasa psikologio kaj mio-analizo, skizis jam en 1920 la analizon de tiuj homamasoj tentataj reveni al la horda stato, animataj de la mort-impulso malkovrita en Transe de la plezur-principo, kaj kiujn Ĝen-sento en al civilizacio denove konsideras dek jarojn poste, dum totalismo, naziismo kaj kontraŭjudismo disvastiĝas tra Eŭropo.

 

1930년에 프로이드는 썼다. 비록 신성한 특질을 가지고 산업 기술을 장착했지만, 그리고 “신과 유사함에도, 오늘날 사람들은 행복을 느낄 수 없다.” 이것은 정확히 고도 산업 사회가 사람들의 개체성을 빼앗고, 존재-결여자들의 무리를 발생시키고, 결여된 채로 진행한다. 예를 들어, 미래-상실이다. 비인간 무리가 점점 화를 낼 경향이 있다. - 이미 프로이드는 이 군중들의 1920년에, 인간 심리학과 자아-분석에서 윤곽을 그렸다. 이것은 군중들이 무리 국가로 돌아가려는 경향이 있고 쾌락-원칙의 다른 면으로 발견한 죽음 충동으로 생기화되는 것이다. 그리고 10년 후 전체주의, 나치즘이 유럽에 퍼지는 것에 반대하여 문명의 감정-발생을 다시 고려한다.

 

 

Kvankam li parolas pri fotografio, gramofono kaj telefonio, Freŭdo elvokas nek la radion nek – kio estas pli stranga – tiun kinon uzita de Mussolini kaj Stalino, de Hitlero poste, kaj pri kiu usona senatano diris ankaŭ, jam en 1912, « trade follows films » [la merkato sekvas la filmojn]. Li ŝajnas ankaŭ ne elvoki la televidon, pri kiu la nazioj eksperimentas publikan elsendaĵon jam en 1935. Sammomente, Walter Benjamin [8] analizas kion li nomas la « homamasan narcisismon » : la regad-kapton je tiuj mediatoj fare de la totalismaj povoj. Sed li ne ŝajnas mezuri pli ol Freud la funkcian amplekson – en ĉiuj landoj, eĉ demokratiaj – de la naskiĝantaj kultur-industrioj.

 

그가 사진기, 축음기, 전화통신에 관해서 말하지만, 프로이드는 라디오도 일깨운다. - 무엇이 더 이상한지 - 무솔리니와 스탈린이 후에 히틀러가 사용한 영화나, 그리고 미국 상원 의원이 또한 이미 1912년에 말했던 “시장 무역은 영화들을 따른다.” 그는 또한 이미 1935년 나치가 선전 방송으로 실험한 텔레비전도 일깨운다. 동시에, 발터 벤야민은 <대중적 자기애homamasan narcisismon>라 불렀다. : 전체주의적 권력들의 이 매개들에서 시각을 사로잡는 것 말이다. 그러나 그는 프로이드의 문화 산업들의 대두의 기능적 범위 - 모든 국가들에서, 심지어 민주주의적이라도 - 보다 더 측정하지 않았던 것 같다.

 

Amaseca psikologia mizero

Amaseca 대량 심리학적 고뇌

 

 

Kompense, Edward Bernays, duobla nevo de Freŭdo, ilin teoriigas [9]. Li ekspluatas la grandegajn regad-eblojn de tio, kion lia onklo nomis « libid-ekonomion » [10]. Li tiel disvolvas la publikajn interrilatojn, persvad-teknikojn inspiritajn de la nekonsci-teknikoj, kaj destinotaj por la servo de Philip Morris ĉirkaŭ 1930 – en la momento, kiam Freŭdo sentas kreski en Eŭropo la mort-impulson kontraŭ la civilizacio. Sed tiu ne interesiĝas je kio tiam okazas en Usono. Krom tre stranga rimarko. Li unue rimarkigas, ke li estas devigata « konsideri ankaŭ la danĝeron estigitan de aparta stato, kiun oni povas nomi ‘amasan psikologian mizeron’, precipe klarigebla per la identiĝo inter si de la anoj de socio, dum iuj personoj kun estro-inklina temperamento ne sukcesas (…) ludi tiun gravan rolon, kiu rajte devas aparteni al ili rilate la formadon de homamaso ». Poste, li asertas, ke « la nuna farto de Usono liverus bonan okazon por esplori tiun timindan malutilon alportatan al la civilizacio. Mi rezistas la tenton riski min en kritikon de la usona civilizacio, dezirante ne doni la impreson, kvazaŭ eĉ mi volus uzi la usonajn metodojn [11].

 

돌아가서, 에드워드 베르나이는, 프로이드의 조카이고, 그것들을 이론화한다. 그는 그의 삼촌이 “리비도-경제”라고 불렀던 것의 거대한 지배-가능성들을 개발한다. 그래서 그는 홍보를 개발했고, 선전광고-기술들은 무지각 기술들에 의해 영감을 받았고, 프로이드가 유럽에서 문명에 반하는 사망률 기세가 성장하는 것을 느꼈을 때, 1930년 필립 모리스의 서비스를 위해 쓰여졌다. 그러나 그는 무엇이 미국에서 발생했는가는 관심이 없었다. 매우 이상한 논평을 추가한다. 그는 처음에 지적한다. “‘대량 심리학적 고뇌’라 부를 수 있는, 특별 국가의 위험 발달도 고려해야하고, 대개 사회 구성원들에 의해 그들 자신 사이에서 정체성을 설명하고, 몇몇 사람들이 머리-경향 기질이 관리되지 않는 동안(...) 이 중요한 역할을 수행하는, 그것은 군중의 형성 관계 속에서 그들이 속해야하는 권리에 의한 것이다.” 나중에, 그는 주장한다. “미국의 현행 복지는 문명에 가져올 이 무서운 상실을 탐구할 좋은 기회를 제거할 것이다. 나는 미국 문명의 비평 속에 나를 위험하게 하는 유혹을 반대한다. 욕망하는 것이 인상을 주지 않고, 마치 나는 미국 방법들을 사용하리라는 것 말이다.”

 

 

Necesis atendi la mallaŭdon de Theodor W. Adorno kaj Max Horkheimer [12] pri la « usona vivmaniero », por ke la funkcio de la kultur-industrioj estu efektive analizita, transe de la kritiko de la mediatoj, formulita jam en la 1910aj jaroj de Karl Kraus [13].

 

우리는 “삶의 미국적 방식”에 관해서 아도르노와 호르크하이머의 비평을 기다려야 한다. 그래서 문화 산업의 역할이 실재적으로 분석된다. 반면에 매체들에 대한 비평은 이미 1910년 칼 크라우스가 공식화했다.

 

Eĉ se ilia analizo restas nesufiĉa [14], ili komprenas, ke la kultur-industrioj konsistigas unu sistemon kune kun la industrioj – proprasence -, kies funkcio konsistas en fabriki la konsumad-kondutojn, amasecigante la vivmanierojn. Temas pri plenumi tiamaniere la disvendadon de la senĉese novaj produktaĵoj naskataj de la ekonomia aktiveco, kaj pri kiuj la konsumantoj ne sentas spontanan bezonon, kio kuntrenas endemian danĝeron de superproduktado kaj do de ekonomia krizo, kiun eblas kontraŭbatali – escepte se dubigi pri la sistemo entute – nur per la disvolvado de kio konsistigas, laŭ la opinio de Adorno kaj Horkheimer, la barbarecon mem.

 

비록 그것들의 분석이 불충분하지만, 그것들은 문화 산업이 - proprasence - 산업들과 같이 체계를 만들어내는 것을 이해한다. 그 기능은 소비 행동들을 만들고, 삶의 방식들을 대량화한다. 이것은 계속 새로운 상품들 탄생에 대한 판매해체의 완전한 방식이다. 경제적 활동에 대한 것이고, 소비자가 자발적 필요를 느끼지 않고, 공급과잉의 특유한 위험을 내포하며 그러므로 경제 위기에 대한 것이고, 아도르노와 호르크하이머의 의견 속에서는, 그 자체로 야만주의를 구성하는 것들의 발달과 같이 오직 싸울 수 있는 것이다. - 전체 체계에 의심 없이 말이다. -

 

 

Post la dua mondmilito, la anstataŭo por la teorio de publikaj rilatoj estis plenumita de la « esplorado pri la instigiloj », celanta la aĉetadon de la troaj produktoj – taksita je 40% - kiam la paco revenis. En 1955, reklam-firmao rekonis, ke kio konsistigas la grandecon de Usono « estas la kreado de bezonoj kaj deziroj, la kreado de naŭzo pri ĉio malnova kaj eksmoda » – la reklama stimulado de gustoj tiel postulas tiun de naŭzo, kiu finfine afekcias la guston mem. Ĉio ĉi celas la « subkonscion », interalie por superi la malfacilaĵojn alfrontataj de la industriistoj peli la usonanojn aĉeti kion iliaj fabrikoj povis produkti [15].

 

세계 2차 대전 후에 공적 관계들의 이론의 대체는 “동기들에 대한 연구”로 채워져 왔다. 평화가 돌아왔을 때, - 어림잡아 40%- 초과 상품들의 구매를 목표했다. 1955년 광고 회사는 무엇이 미국의 크기를 구성하는 것은 “욕구들과 욕망들의 창조이고, 모든 오래되고 구식의 혐오에 대한 창조” 것을 인식했다. - 선호들에 대한 광고 조장은 그래서 이러한 구토를 요구하며, 그것은 결국 그 자체로 맛을 경험하는 것이다. 이 모든 것은 “잠재의식”에 목표를 두고, 미국인의 공장들이 생산할 것을 사도록 미는 산업에 대한 직면한 어려움들을 극복하는 것을 포함한다.

 

 

De la 19-a jarcento, en Francio, organoj faciligis la adoptadon de industriaj produktaĵoj perturbantaj la vivmanierojn kaj strebis kontraŭ la rezistoj estiĝantaj el tiuj perturboj : tiel la kreado de la « reklamo » fare de Emile de Girardin kaj de la informado, fare de Louis Havas. Sed necesis atendi la estiĝon de la kulturindustrioj (kino kaj disko) kaj, precipe, de programeroj (radio kaj televido), por ke disvolviĝu la tempaj industriaj aĵoj. Ĉi tiuj ebligis intiman regadon super la individuaj kondutoj, aliformigitaj en amas-kondutojn – kiam la spektanto, izolita antaŭ sia aparato, kontraste kun al kino, konservas la iluzion de soleca distraĵo.

 

19세기부터, 프랑스에서, 기관들은 삶의 방식들을 무질서한 산업적 상품들에 대한 채용이 편해졌다. 그리고 이 소란들의 도래하는 저항에 반대하여 분투했다. : 에밀 드 지라르뎅에 의한 “주장”의 창조와 루이스 하바스에 의한 정보

그러나 영화와 음악의 문화산업들에 대한 시초를 기다릴 필요가 있었다. 특히 라디오와 텔레비전 프로그램들에서, 일시적으로 산업적인 것들이 발달하는 것으로 말이다. 이것은 개인적 행동들을 너머로 통제할 수 있게 했고, 대중 행동들에서 변모할 수 있는 것이었다. - 관찰자일 때, 그 장치 앞에서 고립되어, 영화 같지 않고, 고독한 놀이에 대한 환각을 유지하면서 말이다.

 

Estas same kun la okupiĝo nomata “libertempa”, kiu, ĉe la superindustria sfero, etendas sur tutajn homajn aktivecojn la kompulsian kaj mimetisman konduton de la konsumanto : ĉio devas fariĝi konsumebla – same kiel lesivoj kaj maĉgumoj, tiel ankaŭ instruado, kulturo, kaj sano. Sed la iluzio, kiun necesas provoki por sukcesi ĉe tio, neeviteble naskas frustriĝojn, malkonfidojn, kaj detruinstinktojn. Sole antaŭ mia televidilo, mi ĉiuokaze povas min diri, ke mi kondutas individue ; sed la realo estas, ke mi faras kiel la centmiloj da televidantoj spektantaj la saman progarmeron.

 

“레져”라 불리는 산업과 같은 것인데, 고도 산업 측면에서 전체 인간 활동들 너머로 확대하여 소비자에 대한 계산적이고 모방적 행동들을 말한다. : 모든 것은 소비되어야 한다. - 세제와 껌, 그리고 또한 교육, 문화, 건강으로 말이다. 그러나 환각은 그것을 만들어 내는데 필요한 것이며, 필연적으로 좌절들, 불신들, 파괴성들을 발생한다. 홀로 나의 텔레비전 앞에서, 나는 어쨌든 내가 개별적으로 행동한다고 말할 수 있지만, 현실은 내가 수백 수천의 같은 프로그램을 보고 있는 관찰자처럼 한다는 것이다.

 

 

Ĉar la industriaj agadoj fariĝis planedvastaj, ili intencas efektivigi gigantajn laŭskalŝparojn [16] kaj do, pere de taŭgaj teknikoj, regi kaj homogenigi la kondutojn : tion la programerindustrioj taskas al si per la tempaj aĵoj, kiujn ili aĉetas kaj dissendas por kapti la tempon de la konscioj formantaj iliajn spektantarojn kaj kiun ili vendas al la anoncistoj.

 

산업적 활동들은 전지구적으로 된다, 그것들은 크고 광대하게 실행되기를 의도하고, 그러므로 적합한 기술들에 의하여, 통제하고 행동들을 인간기원화한다. : 그 프로그램 산업들은 그 자신이 실시적인 것들과 같이 작업하고, 그것들은 그들의 청중들을 구성하는 의식들에 대한 시간을 잡으려 구매하고 방송하는 것들이며, 제출자들에게 팔린다.

 

Tempa aĵo – melodio, filmo, aŭ radiodissendo – konsistas el tempo de sia forfluo, kion Edmund Husserl [17] nomas flukso. Ĝi estas pasanta objekto, konsistanta en la fakto, ke ĝi malaperas laŭmezure, kiel ĝi aperas. Kun la naskiĝo de la civila radio (1920) kaj, poste, de la unuaj televidaj programeroj (1947), la industrioj de programeroj produktas tempajn aĵojn kies forflutempo koincidas kun la forflutempo de la konscioj, kies objektoj ili estas). Ĉi koincido permesas al la konscio alpreni la tempon de tiaj tempaj aĵoj. La nuntempaj kulturinsdustrioj povas tiel trudi al la konsumantaj homamasoj la konsumad-tempon de la dentopasto, sodakvo, ŝuaĵoj, ktp. Preskaŭ ekskluzive tiel la kulturindustrio financas sin.

 

시간적인 것 - 멜로디, 영화, 또는 라디오 방송 -은 그의 역류에 대한 날들을 주장하며 이거은 후설이 유동한다고 부른 것이다. 객체를 통과하면서, 사실 속에서 구성하는 것이고 그것은 측정이 사라지고, 그것은 나타나는 것으로서이다. 시민 라디오의 출현(1920), 나중에, 첫 텔레비전 프로그램(1947)과 같이, 프로그램들의 산업들은 시간적인 것들을 생산했다. 역류시간이 의식들에 대한 역류시간과 같이 동의하는 것이고, 그 의식은 객체들이 있는 것이다. 이 오버랩은 그런 일시적인 것들에 대한 시간을 차용하는 마음을 허락한다. 현대 문화산업들은 그래서 소비자 군중들을 속일 수 있다. 치약, 소다, ŝuaĵo들, 등에 대한 소비의 시간으로 말이다. 거의 오로지 문화산업으로서의 그들 스스로 재원을 조달한다.

 

Nu, iu « konscio » estas esence iu konscio pri si : aparteco. Mi povas diri mi nur tial, ke mi havigas al mi mian propran tempon. La kulturindustrion, precipe la televido, estas grandegaj sinkronig-aparatoj, maŝinoj likvidantaj tiun si, kies teknikoj Michel Foucault [18] pristudis ĉe la fino de sia vivo. Kiam dek-, eĉ cent-milionoj, da televidantoj samtempe spektas la saman rektan elsendon, tiuj konscioj ĉie en la tuta mondo internigas la samajn tempajn aĵojn. Kaj se ili, ĉar ĉio ilin instigas al tio, ĉiutage ripetas, je la sama horo kaj regule, la saman aŭdovidan konsumantan konduton, tiuj « konscioj » fine fariĝas konscio de iu sama persono – t.e. neniu. La greg-nekonscio liberigas impulsan fundaĵon, kiu ne plu kunliĝas kun deziro – ĉar tiu postulas unikaĵon.

 

몇몇 “의식적인 것”은 본래 그들 자신의 자각이 있다. : 별개로 말이다. 나는 내가 내 자신의 시간을 규정하는 것만이 단지 이유였다고 말할 수 없다. 문화 산업은 특히 텔레비전은 거대한 동시적 장치들이고, 이 그 자신의 음성계통의 기계들이고, 푸코가 그의 말년에 연구했던 기술들인 것이다. 천만, 심지어 1억명의 동시 시청자들은 같은 직접적 방송에서, 이것이 모든 세계로 의식들에 같은 시간적인 것으로 들어간다. 그리고 만약 그들이, 모든 것이 그들이 몰아댄 것이기에, 매일 동시에 그리고 규칙적으로 같은 시청각적 소비하는 행동을 되풀이하게 된다. 이 “의식들”은 결국 같은 사람에 대한 의식이 되고 -예를 들면 아무도 없게 된다. 시간적 의식없음은 Greg-nekonscio 더 이상 욕망과 같은 연결들인 것이 아니라 철저하게 추진하여 자유롭게 한다. - 그것은 독특함들을 요구하기 때문이다.

 

 

Dum la 1940aj jaroj, la usona industrio starigis merkatikajn teknikojn kiuj de tiam senĉese intensiĝis kaj kaŭzis mizeron simbolan, sed ankaŭ libidan kaj aman. Ĉi lasta enkondukas al la perdo de tio, kion mi nomis la precipan narcisismon [19].

 

미국에서 1940년 동안, 산업은 마케팅 기술들을 설치한다. 그것이 계속 격렬해지기 때문이고, 불행을 상징했었지만, 또한 리비도적이고 애정적인 것이었다. 이 마지막은 내가 자기애 대장이라 부른 것의 상실로 소개된다.

 

 

La postindustria fabelo ne komprenas, ke la potenco de la nuntempa kapitalismo baziĝas sur la samtempa regado super la produktado kaj konsumado reguligantaj la okupiĝojn de la homamasoj. Ĝi baziĝas sur la malĝusta ideo, ke la individuo estas kio kontraŭstaras la grupon. Simondon, male, perfekte montris, ke individuo estas procezo, kiu ne ĉesas fariĝi kio ĝi estas. Ĝi psike ne individuiĝas alie ol kolektive. Tio, kio ebligas ĉi propresence kolektivan individuiĝon estas la fakto, ke la ĉies individuiĝo rezultas el la akiro, fare de ĉiu aparteco, de tio, kion Simondon nomas pre-individuan fundon, komuna al ĉiuj tiaj apartecoj.

 

탈산업적 이야기는 현대 자본주의의 권력이 동시적으로 군중에 대한 점유들을 생산과 소비를 규제하여 통제하는 것을 기본으로 한다는 것을 이해하지 않는다. 그것은 개인이 집단에 반한다는 잘못된 생각에 기초한다. 시몽동은, 반대로 개인이 무엇이 있게 되는 것을 계속하는 과정이라는 것을 완벽히 보여주었다. 그는 집단적으로 보다 그렇지 않은 정신적으로 개인화하지 않는다. 이 선 존재가 가능한 집단적 개인화들은 습득에 대한 모든 사람의 개인화 결과라는 사실에 있고, 모든 분리에 의한 것이고, 시몽동이 전-개체적 토대라 부른 것이고 모든 그러한 별개의 것들에 공통된 것이다.

 

 

Tiu pre-individua fundo, heredaĵo deveninta el la akumulita sperto de generacioj, vivas nur laŭ la mezuro en kiu ĝi estas apartece alproprigata kaj tiel transformata pro la partopreno de psikaj individuoj dividantaj tiun komunan fundon. Sed tio estas divido nur se ĝi estas ĉiufojeindividuigata, kaj tia ĝi estas nur en la mezuro en kiu ĝi estas apartigata. La socia grupo stariĝas kiel kunmetado de sinkroneco laŭ la mezuro en kiu ĝi rekonas sin ĉe komuna heredaĵo, kaj de diakroneco laŭ la mezuro en kiu ĝi ebligas kaj pravigas la apartecan akiron de la pre-individuan fundon fare de ĉiu ano de la grupo.

 

이 전-개체적 기반은, 세대들에 대한 축적된 경험으로부터 파생한 유산이고, 선자기소유화한 alproprigata 분리인 것에 따라 살아있는 것이고 공통 기반을 공유하는 정신적 개체들에 대한 관련 때문에 변형된다는 것이다. 그러나 이것은 분리이며, 그것이 모든개체화 ĉiufojeindividuigata 해야 하고 그래서 그것이 오직 그가 멀리 있는 것으로 측정되는 것이다. 사회적 집단은 함께 동시에 놓이는 것이고 그자체로 공통적 유산 속에서 인식되는 것으로 측정되는 것에 따라서이고, 가능한 것들 속에서 측정되는 것들이 이중머리를 갖는 것이고 diakroneco, 집단의 각 구성원에 대한 전-개체적 하부의 분리하는 apartecan 취득을 정의한다.

 

 

La industrioj de programeroj, male, inklinas kontraŭmeti sinkronecon kaj diakronecon, celante produkti iun supersinkronigon kiu tendence malebligas la apartecan akiron de la pre-individua fundo entenata en la programeroj. Ties krad-aranĝo anstataŭas kion André Leroi-Gourhan nomas socio-etnan programaron, kaj estas konceptita por ke mia travivita estinteco inklinu iĝi la sama kiel tiu de miaj najbaroj, kaj ke miaj kondutoj gregiĝu.

 

프로그램들의 산업들은 반면에, sinkronecon과 diakronecon을 반하는 경향이 있고, 어떤 것을 고도 동시적으로 생산하기 위한 것으로 전-개체적 기반이 프로그램 속에 포함되어 분리 취득을 예방하려는 경향으로 나타난다. 그것의 krad-사건은 앙드레 르루아 구랑이 사회-민족 소프트웨어라 부른 것으로 대체하며, 나의 과거 경험이 나의 이웃들의 그것과 같게 되는 경향으로 디자인되는 것이고 나의 무리적 gregiĝu 행동들도 마찬가지다.

 

 

Mi estas konscio konsistanta en tempa flukso de tio, kion Husserl nomas unuagradajn retenojn, t.e. tio, kion la konscio retenas en la nuno de la flukso en kio ĝi konsistas. Tiel, la noto sonoranta el iu muziknoto aperas al mia konscio kiel la paspunkto de melodio : la antaŭa noto ĉerestas, subtenata en kaj de la nuno ; ĝi konsistigas la noton, kiu ĝin sekvas, formante, kun tiu, rilaton, la intervalon. Tiaj retenoj, estiel fenomenoj, kiujn mi ricevas kaj kiujn mi produktas (melodio, kiun mi ludas aŭ aŭdas, frazo, kiun mi elparolas aŭ aŭdas, gestoj aŭ faroj, kiujn mi plenumas aŭ spertas, ktp.), konsistigas, esence, mian konscian vivon.

 

나는 후설이 unuagradajn retenojn라 부른 것에 대한 일시적 유동 속에 존재하는 의식이다. 예를 들면 마음에 있는 것은 그것이 존재하는 것 속에 유동하는 것에 대한 현재 속에 남아있다. 그러므로, 어떤 음악적 울림의 기록은 나의 지난 멜로디의 것으로서의 의식에 나타나난다. : 이전의 기록은 ĉerestas하고, 현재를 지탱하며, 그것에 따르는 기록을 재현하고, 형성하고, 그것에 관련한 것이고, 관계, 간격들에 따른 것이다. 그런 reteno들은, 현상들로서, 내가 받아들인 것이고, 내가 생산한 것이다. (멜로디, 내가 연주 또는 들은 구절, 내가 발언하거나 들은 것, 제스쳐들 또는 행동들, 내가 만나거나 경험한 것들 등) 본질적으로 나의 의식적 삶을 구성하는 것 말이다.

 

 

Nu, tiuj retenoj estas selektoj : oni ne retenas tute tion, kio estas retenebla [20]. En la flukso de kio aperas, la konscio plenumas selektojn, kiuj estas propre retenoj : se mi sinsekve dufoje aŭskultas iun saman melodion, mia konscio pri la objekto ŝanĝiĝas. Kaj tiaj selektoj estas plenumitaj trae de filtriloj, en kiuj konsistas la sekundaraj retenoj, t.e. la memoroj pri antaŭaj unuagradaj retenoj, kiujn konservas la memoro, kaj kiuj konsistigas la sperton.

 

이 억제reteno들은 선택들이다. : 하나는 모든 것이 억제가능retenebla 한 것이 남지 않는다. 나타난 유동속에서, 의식적인 것은 선택되어 본질적으로 억제들retenoj 로 만난다. : 만약 내가 성공적으로 같은 멜로디를 두 번 듣는다면, 나의 객체에 대한 자각은 변한다. 그리고 그런 선택은 모든 필터들의 섬유 속에서 수행되며 두 번째 억제들retenoj를 구성하는 것이다. 예를 들어 기억에 남아 있는, 이전 첫 번째 단계의 억제들retenoj에 대한 기억들은, 그리고 그것이 경험을 만든다.

 

Ruiniĝo de la narcisismo

자기애의 파멸

 

La vivo de la konscio konsistas el tiaj aranĝoj de unuagradaj retenoj, dum la rilatoj inter unuagradaj kaj sekundaraj retenoj estas superdeterminataj de la terciaraj retenoj : la memorsubtenaj objektoj kaj la mnemoniko ebliganta registri postsignojn – precipe tiuj fotogramoj, kinogramoj, videogramoj kaj ciferecaj teknologioj formantaj la teknologian infrastrukturon de la regad-socioj en la superindustria epoko.

 

처음과 두 번째 억제들 사이의 관계들이 세 번째 억제들retenoj,의 초결정적인 것 되는 동안, 마음의 삶은 초보적 억제reteno들의 배치들을 구성한다. : 기억유지걱memorsubtenaj 객체들과 가능한 기억술이 단서들을 등록하는 것 - 특히 그 사진법들, 영화법들, 영상법들과 디지털 기술들이 고도 산업 시대 속 통제-사회들의 과학기술적 기간시설을 형성하면서 말이다.

 

 

La terciaraj retenoj estas kio, same kiel la alfabeto, faciligas la aliron al la preindividuaj fundoj de ĉiu psika kaj kolektiva individuiĝo. Tiaj ekzistas en ĉiuj homaj socioj. Ili kondiĉas la individuiĝon, kiel simbola divido, kiu ebligas la eksterigon de la individua sperto pere de postsignoj. Kiam ili fariĝas industriaj, la terciaraj retenoj konsistigas regadteknologiojn kiuj ĝisfunde difektas la simbolan interŝanĝon : baziĝante sur la kontraŭeco ĉe la produktistoj kaj konsumantoj, ili ebligas la supersinkronigon de la tempoj de la konscio.

 

세 번째 억제reteno들은 알파벳 같은 것이고, 각 정신과 집단적 개별성의 선개체적 토대들에 접근하기 쉽게 만든다. 이건은 모든 인간 사회 속에 존재한다. 그것들은 개별성을 조건으로 하고, 상징적 분할로서의, 단서들을 통하여 개별적 경험에 대한 외재적으로 eksterigon 가능한 것들이다. 그들이 제조업자들이 되었을 때, 세 번째 reteno들은 통제기술들regadteknologiojn 위에서 완전히 상징적 교환을 망치는 것이며, 생산자들과 소비자들에서 대립에 가까워지고, 의식의 시대로부터 초동시적인 것을 허락하는 것이다.

 

 

Tiuj estas do pli kaj pli strukturataj de la samaj sekundaraj retenoj kaj inklinas selekti la samajn unuagradajn retenojn, kaj ĉiuj similiĝi unu al la alia : ili ekde tiam konstatas, ke ili jam havas preskaŭ nenion dirindan kaj renkontiĝas malpli kaj malpli. Jen ili estas resenditaj en sian solecon, antaŭ tiuj ekranoj pro kiuj ili povas malpli kaj malpli dediĉi sian tempon al la libera tempo – tempo libera je ĉia devigo.

 

그러므로 이는 점점 같은 두 번째 억제retenoj의 구조화이고 같은 첫 번째 억제들retenoj을 선택하려하는 경향이며, 모두 다른 하나 같은 것을 만들었다. : 그것들은 그때부터 실현하고 그것들이 거의 다음을 말할 수 없는 것이고 차츰 줄어 만나게 되는 것이다. 여기서 그것들은 그의 고독 속으로 반향을 일으키고, 이 화면들 앞에서 그것들이 차츰 줄어 그의 시간을 자유 시간으로 바칠 수 있기 때문인 것이다. - 어떤 의무의 자유 시간이다.

 

 

Ĉi simbola mizero kondukas al la ruiniĝo de la narcisismo kaj al la ekonomia kaj politika forlaso. Antaŭ ol fariĝi patio, la narcisismo kondiĉas la psikon, la deziron kaj la apartecon [21]. Nu, se, per la merkatiko ne plu temas nur pri garantii la reproduktadon de la produktisto, sed ankaŭ regi la fabrikadon, reproduktadon, diversigon kaj segmentadon de la konsumant-bezonoj, estas la ekzistadaj energioj, kiuj plenumas la funkciadon de la sistemo, kiel dezir-fruktoj de la produktistoj, unuflanke, kaj de la konsumantoj, aliflanke : la laboro, kiel la konsumado, reprezentas la kaptitan kaj kanaligitan libidon. La laboro, ĝenerale, estas sublimado kaj realo-principo. Sed la laboro industrie dividita rezultigas malpli kaj malpli da sublimiga kaj narcisisma kontentigo, kaj la konsumanto, kies libido estas kaptita, spertas malpli kaj malpli da konsuma plaĉo : li forlasas la ludon, malvigligita de la ripet-kompulsio.

 

이 상징적 불행은 자기애의 파멸을 이끌고 경제와 정치적 단념을 이끈다. 요법(병)이 되기 전에, 자기애는 정신, 욕망, 분리에 영향을 미친다. 만약 마케팅에 의해 더는 생산자의 재생산을 확실하게 하지 못하면, 소비적 필요들에 대한 제조품, 재생산, 다양화, 파편화를 통제하는 것은 존재하는 에너지들이고, 체계의 기능을 실행하는 것이고, 이는 원하는 것으로서의 - 생산자들의 열매들, 한 손에는, 그리고 소비자들에 대한, 다른 손에서는, 노동을, 소비로서의, 리비도를 포획하고 운하화한 것으로 재현한다. 일반적으로, 노동은, 승화되고 현실-원칙이 된다. 그러나 산업적 노동 부분은 차츰 덜 승화되고 자기애적 만족에 이르며, 리비도가 사로잡힌 소비자는 더 적게 소비 기쁨을 경험하게 된다. : 그는 놀기를 포기하고 반복-충동에 의해서 위축된다. 

 

En la adaptigaj socioj, kiaj estas la regad-socioj [22], temas pri kondiĉi, per la aŭdovidaj kaj ciferecaj teknologioj de la aisthesis [23], la konsciotempojn kaj la nekonscion de la korpoj kaj animoj. En la superindustria epoko, la estetiko – kiel dimensio de la simboleco fariĝinta samtempe armilo kaj okazejo de la ekonomia milito – anstataŭigas la sensan sperton de psikaj aŭ sociaj individuoj per la kondiĉado de la homamasoj. La supersinkronigo kondukas al la individuiĝo-perdo pro homogenigo de la individuaj estintecoj, ruinigante la pranarcisismon kaj la procezon de psika kaj kolektiva individuiĝo : kio ebligis la distingon de mi disde ni, de nun intermiksitaj en la simbola kriplaĵo, kia estas iu malvigla oni. Ĉiuj ne estas egale elmetataj al la regado. Ni tiurilate spertas estetikan rompiĝon , kvazaŭ la ni dividiĝus per du. Sed ni ĉiuj , kaj des pli nia idaro, estas destinitaj por tiu malgaja destino – escepte se, por superi tion, io estos farita.

 

적응성 사회들에서, 그런 통-사회들로서의, 그것은 시청각이고 디지털 과학기술들의 감각, 몸들과 정신들의 동시성이고 비동시성 konsciotempojn and nekonscion 속에서 조건이다. 고도 산업 시대에서, 미학은 - 상징주의의 차원으로서의 동시에 무기가 되고 경제적 전쟁의 설정이 되는 것 - 군중들의 상황과 같이 심리적 또는 사회적 개체들의 감각 경험을 돌려놓는다. 초동시화는 개인적 과거들의 균질화의 이유로 개체성-상실을 이끈다. 선자기애, 정신적이고 집단적 개체성의 과정을 파멸하며, 어떤 게으른 것을, 그것은 우리로부터 나의 구별을 가능하게 하는 것이고, 지금으로부터 상징적 타락 속에서 섞인 것이다. 모든 것은 영토에 동등한 요소들이 아니다. 우리는 미학적 실패를 경험하려한다. 마치 우리가 둘로 나뉠 것이라는 것처럼 말이다. 그러나 우리 모두는, 그리고 더 우리의 자손은, 슬픈 운명에 놓였다. - 이것을 극복하지 읺는 한, 어떤 것은 다하게 될 것이다.

 

 

La 20-a jarcento optimumigis la kondiĉojn kaj la artikadon de produktado kaj la konsumado per la kalkul-teknologioj kaj la informadiko por la regado super produktado kaj investado, kaj per la amaskomunikilaj teknologioj por la regado super la konsumado kaj la sociaj, eĉ politikaj, kondutoj. En la nuna tempo, tiuj du sferoj integriĝas. La granda tromp-logilo estas ne plu, ĉi-foje, la « libertempa socio », sed la « personecigo » de la individuaj bezonoj. Félix Guattari [24] parolis pri la produktado de « dividuoj » [25], t.e. la partikulariĝo de la apartecoj per ties submeto al la scikapablaj teknologioj [26].

 

20세기는 생산과 투자를 통제하기 위한 계산-과학기술들과 정보 과학기술과 그리고 소비, 사회적, 심지어 정치적인 것, 행동들을 통제하기 위한 매체 과학기술들과 같이 생산과 소비에 대한 상황들과 절합을 낙관했다. 현재 이 두 지역들은 통합될 것이다. 거대한 기만적-미끼가 더는 아니다. 이 시대는, “여가 사회”이다. 그러나 개인적 필요들에 대한 “개인화” 이다. 펠릭스 가타리가 “분열된 것들”의 생산에 관해서 발했다. 예를 들어 인지적 과학기술들에 복종과 같이 떨어진 개별화

 

 

Tiuj ebligas – pere de la identigo de uzantoj (users profiling) kaj aliaj novaj regad-metodoj – subtilan uzadon de la kondiĉado, referencante tiom Pavlovon, kiom Freŭdon. Ekzemple, la servoj instigantaj la legantojn de libro legi aliajn librojn legitajn de aliaj legantoj de tiu sama libro. Aŭ ankaŭ, la serĉad-motoroj, kiuj valorigas la plejkonsultatajn referencojn, plifortigante samtempe ties konsultadon kaj konsistigante treege rafinitan mezuradon de la televid-spektantaro. De nun, la samaj ciferecaj maŝinoj pilotas, kun la samaj normoj kaj etalonoj, la produktad-procezojn de programeblaj maŝinoj ĉe adapteblaj laborejoj teleregataj per distanca regado (remote control), ĉar la industria robotiko estas fariĝinta esence produktad-mnemoteknologio. Estante destinitaj por la merkatiko, ili organizas ankaŭ la konsumadon. Kontraŭe al tio, kion kredis Benjamin, temas pri ne la disvolviĝo de amasa narcisismo sed, inverse, la amasa detruo de la individua kaj kolektiva narcisismo per la estigo de la superamasoj. Temas, ĝustadire, pri la likvido de la escepto, t.e. la ĝeneraligita gregigo okazigita de la elimino de la precipa narcisismo.

 

이것은 가능하다 - 비록 사용자의 동일시 (사용자 프로필) 와 다른 새로운 통치 방식들을 통해서 - 조건들에 대한 교묘한 사용, 어떻게 프로이드를 Pavlovo로 언급하는지에 따라서 말이다. 예를 들면, 같은 책의 다른 독자들에 의해 다른 책들 읽기로 책읽기를 격려하는 서비스들 또는 검색 엔진들이 선참조한 가치인 것, 텔레비전 청중의 높게 정제된 측정을 자문하고 구성하는 양쪽을 강화하면서 말이다. 이제부터, 같은 디지털 기계들은 같은 기준들과 벤치마크와 같이 항해한다. 프로그램화된 기계들의 생산 과정들은 무선 조절로 가이드된 워크샵들에서 개조되고, 산업적 로봇들은 본질적으로 생산적 모방기술학이 된다. 마케팅으로 운명지어진 존재는, 그것들은 또한 소비를 조직화한다. 반대로 벤자민이 믿게된 것은, 이것이 대량 자기애의 발달이 아니고 거꾸로, 초대량의 창조와 같이 개별적인 것과 집단적 자기애의 대량 파괴이다. 그것은 엄밀히 말해서, 예외의 균형을 위해, 즉, 일반화된 무리들이 첫째의 자기애에 대한 제거에 의해 기념한다.

 

 

Kolektivajn imagadojn kaj individuajn historiojn plektitajn en la sino de psikaj kaj kolektivaj individuiĝaj procezoj, la tempaj industriaj aĵoj anstataŭigas per amas-etalonoj, kiuj emas redukti la apartecon de la individuaj praktikadoj kaj iliajn eksternormajn karakterojn. Nu, la escepto estas la regulo, sed regulo neniam formulebla : ĝi ne sperteblas alie, ol okaze de nereguleco, t.e. ne formigeblas kaj kalkuleblas per regula priskribilo aplikebla al ĉiuj okazoj konsistigantaj la diversajn konkretaĵojn de tiu implicita regulo [27]. Jen kial ĝi longatempe rilatiĝis al Dio, kiu konsistigis la absolutan neregulecon kiel regulo de senkompareco de la apartecoj. La merkatiko igas tiujn kompareblaj kaj kategoriigeblaj, transformante ilin en vakajn propraĵojn, reguleblajn per la kaptado samtempe superamasigita kaj supersegmentita de la libidaj energioj.

 

집단적 상상과 개별적 이야기들은 정신적이고 집단적 개별화 과정들을 장식했고, 일시적 산업적인 것들은 대량 벤치마크에 의해 대체되었으며, 이것은 개별정 실행들과 그것들의 비정상적 특징들의 떨어짐을 감소시키는 경향이 있는 것이다. 예외는 규칙이고, 규칙은 결코 공식화 하지 않는다. : 그것은 비정상의 경우에서 보다 달리 경험할 수 없는 것이다. : 예를 들면 공식화하지 않고 계산하지 않는 규칙적 서술자와 같이 적용할 수 있는 모든 종류들에 그것이 다양한 구체성을 이 내포된 규칙에서 만들어내는 것이다. 마케팅은 그것들을 유사하고 범주화하고, 텅빈 재산으로 변화시키고, 초대량과 초분열의 리비도 에너지들을 잡으려고 적용할 수 있게 만든다.

 

 

Temas pri anti-libida ekonomio : dezireblas nur kio estas ununura kaj, ĉi-rilate, escepta. Mi deziras nur tion, kio aperas escepta por mi. Ne ekzistas deziro pri banaleco, sed nur ripet-kompulsio inklinanta al la banaleco : la psiko konsistas el Eroso kaj Tanatoso, du senĉese kompromisantaj tendencoj. La kultur-industrio kaj la merkatiko celas la disvolvon de la deziro pri konsumado, sed, fakte, ili plifortigas la mort-impulson por provoki kaj ekspluati la kompulsian fenomenon de ripetado. Ili kontraŭas ĉi-maniere la viv-impulson : pro tio, kaj tial, ke la deziro estas kerna por la konsumado, tiu procezo estas memdetrua aŭ, kiel Jacques Derrida dirus, memimuniga.

 

그것은 반-리비도 경제이다. : 단지 하나를 욕망하고, 이 관점에서, 예외적으로 나는 단지 나를 위해 예외적으로 나타나는 것을 욕망한다. 사소한 것을 욕망하지 않고, 그러나 단지 사소한 것에 지난 계산적 경향을 욕망한다. : 정신적인 것은 에로스와 타나토스로 구성되고, 두 계속적 타협들 경향들로 구성된다. 문화적 산업과 마케팅은 소비를 위한 욕망의 발달에 목표한다. 그러나, 사실은 그것들이 죽음 축동을 유발하고 반복의 계산 현상을 촉진하여 강화한다. 그것들은 삶 충동에 반한다. : 이런 이유로 욕망이 소비자를 위해 결정적이기에, 이 과정은 자기파괴적이거나 자크 데리다가 발했을, 자기면역적이다.

 

 

Mi povas deziri la apartecon de io nur laŭmezure, kiel tiu objekto estas la spegulo de ia aparteco, kia mi estas, kian mi ankoraŭ nescias kaj kian tiu objekto al mi rivelas. Sed, laŭmezure, kiel la kapitalo devas superamasigi la kondutojn, ĝi devas ankaŭ superamasigi la dezirojn kaj gregigi la individuojn. De tiam, la escepto estas io kontraŭbatalenda, kion Nietzsche anticipis, asertante, ke la industria demokratio neeviteble naskas greg-socion. Jen kio estas vera aporio de la industria politika ekonomio. Ĉar la ekregado de la escepto-deziro pere de la projekci-ekranoj favoras la superregan tanatosologian tendencon [28], alivorte, entropia. Tanatoso estas la submetiĝo de la ordo al la malordo. Estiel nirvano, Tanatoso strebas al la egaligo de ĉio : estas la tendenco al la neado de ĉiu escepto – ĉi tiu estanta tio, kion la deziro deziras.

 

나는 어떤 것의 분리를 욕망한다. 단지 수량만이 아니라, 이 객체가 어떤 분리의 거울로서의, 내가 있는 것으로서의, 무엇이 내가 여전히 알지 못하는 것이고 무엇이 그 객체가 나에게 드러나는가를 욕망한다. 그러나, 측정에서, 자본이 행동들을 초대량화 해야하고, 그것이 또한 욕망들과 개별성의 무리들을 초대량화 해야한다. 그 이후로, 예외는 니체가 예견한 어떤 작은 접점에 대항하는 것이고 산업적 민주주의가 필연적으로 무리-사회를 탄생시킨다고 주장하는 것이다. 여기에 산업 정치적 경제의 진실 aporio 인 것이 있다. 왜냐하면 뛰어난 타나토스적 경향을 위한 다른말로, 엔트로피를 위한 프로젝트 스크린들에 의한 예외-욕망의 ekregado이기 때문이다. 타나토스는 무질서에 질서의 복종이다. 에스티엘 너바나는. 타나토스는 모두 동일화하려 노력한다는 것이고, 어떤 예외의 거절의 경향성이다. - 이것은 욕망이 욕망하는 것이다.

 

 

La demando pri la aparteco

분리에 대한 질문

 

Tio do, kion oni nomis en Francio la kulturan escepton, estas la lamentinda mizer-kaŝilo antaŭ la profundeco de tiaj demandoj. Kiom ajn nemalhaveblaj estas la aranĝoj kuntrenitaj de ĝi, ĝi estas misuzata kiel pura politika frapfrazo. Kaj ĝi sendevigas tiujn, kiuj uzas ĝin, cerbumi pri la escepto en ĝia ĝenerala senco kaj ankaŭ primezuri la demandon starigitan de la disvolvo de la superindustria socio, kun la simbola mizero el ĝi rezultanta. Ĉi seka lingvaĉo [29] faras el tiu demando ege precipa por la estiĝo de la tutmonda socio, akcesora, regiona, sektora, eĉ « korporacia » problemaro, ĝuste same, kiel la argumentoj celantaj likvidi, sub la internaciaj komerc-akordoj, ĉiun escepto-disponon.

 

그러므로 프랑스에서 문화적 예외라고 부른 것은, 이런 질문들에 대한 깊이 앞에 비탄스럽고 비참함-훔치는 것이다. 대수롭지 않은 피할 수 없는 것은 그것에 대한 끌고다니는 배치들이며, 그것은 순수한 정치적 슬로건으로 오용된다. 그리고 그것은 그것을 사용하는 자를 면제하고, 그것의 일반 감각 속에 예외를 생각하고, 또한 고도 산업 사회의 결과에 대한 상징적 비참과 같이 발달에 의해 창조된 질문을 선측정한다. 이 건조한 언어는 전지구적 사회, 액세서리, 지역, 구역, 심지어 “협력적” 이슈들, 고의의 파산 논쟁과 같은 것, 국제 통상 협정 하에서, 각 예외-성질에 대한 출현을 위해 매우 주요한 이 질문을 만든다.

 

 

La demando ne limiĝas al la vivo de tio, kion oni nomas « kulturo », tiu pri kiu zorgas la samnoma ministero : la ĉiutaga ekzistado en ĉiuj siaj aspektoj estas submetata al la superindustria kondiĉado de la ĉiutagaj vivmanieroj. Temas pri la kiom eble plej zorgiga problemo de industria ekologio [30] : la mensaj, intelektaj, amaj kaj estetikaj kapabloj de la homaro estas pro tio amase minacataj, ĝuste en la momento, kiam homaj grupoj disponas senprecedencajn detrurimedojn.

 

이 질문은 우리가 “문화”로 부르는 것의 삶에 제한되지 않으며, ministero 이름 같이 관련한 것이다. : 매일 삶은 그것의 모든 측면들에서 매일 생활양식에 대해 조절하면서 고도 사회에 주체이다. 이것은 산업적 생태에 대한 가능한 관련된 문제로서의 관한 것이다. : 마음적인 것, 지적인 것, 사랑스러운 것, 인류의 미학적 소질은 그러므로 대규모로 위협당하고, 바로 그때는 인간 집단들이 전례없이 파괴적일 때이다.

 

 

La forlaso en kiu konsistas tia libida ruiniĝo estas ankaŭ politika. Laŭmezure, kiel la politikaj respondeculoj alprenas merkatikajn teknikojn por transformiĝi mem en produktojn, la elektantoj spertas en rilato al ili la saman naŭzon kiel al ĉiuj aliaj produktoj.

 

그렇게 존재하는 것에서 포기는 리비도 재난 또한 정치적이다. 측정하면서, 정치인들로서는 마케팅 기술들을 그자신을 상품들로 변형시켜서 취하며, 투표자들은 그들과 관련하여 모든 다른 상품들로서의 같은 구토를 경험한다.

 

 

Tempas, ke la civitanoj kaj iliaj reprezentantoj vekiĝu : la demando pri la aparteco fariĝis kruca, kaj ne estos futurhava politiko, kiu ne estos politiko de la apartecoj – sen kio floros ekstremajn naciismoj kaj ĉiaspecaj integrismoj. Kiel naski deziron en la morgaŭa superindustria socio ? Kiel ne organizi anticipe la forlason ? Tio postulus, ke la politikistoj mem estu ekzemplodone dezir-produktantoj. La elektantaro de la regionaj balotoj de la 28-a de marto 2004, voĉdoninta kontraŭ la registaro kaj ne por partio sen ajna programo, suferas de ĝeneraligita detruo de la libid-ekonomio kaj de politika deziro ne plu kontentigita : la philia, per kiu Aristotelo difinas la rilaton inter civitanoj, evidente estas alte rafinita frukto, pacience kultivata, de la libid-ekonomio.

 

시민들과 그들의 대표자들이 깨어날 시간이다. : 교차된 분리에 대한 질문은, 그리고 미래적 정책일 수 없고, 떨어진 것에 대한 정책일 수 없으며, - 매우 국가주의적이고 모든 완전한 종류들로 꾸밈없는 것이다. 어떻게 다음의 고도 산업 사회에서 욕망을 출생할 것인가? 이것은 정치가들이 그들 스스로 욕망-생산자들 표본일 것을 요구한다. 2004년 3월 28일의 지방 선거 유권자는 정부에 반하여 투표했고, 어느 프로그램 없는 당에 의하지 않았고, 리비도의 일반화된 파괴로 고통 받는다. - 경제와 정치적 욕망은 더는 만족할 수 없고, 아리스토적 경향은 시민들 사이의 관계를 정의하여, 리비도 경제를 명백히 높게 정제한 과일이고, 꾸준히 경작한다.

 

De la 21-a de aprilo 2002 (unua balot-vico de la prezidanta elektado) ĝis la 28-a de marto 2004, grandiĝis movado ordonanta al la ĝenerala politika klaso, ke ĝi batalu kontraŭ simbola kaj psika mizero, neeviteble fariĝanta ankaŭ politika mizero. Kaj ne estas hazardo, ke la politika disvenkiĝo de la registaro kristaliĝis ĉirkaŭ demandoj pri kulturo kaj esplorado. La kultura demando ne estas politike anekdota : temas pri la kerno mem de la politiko. Ĉar la kulturo estas ankaŭ la libido, kiun la industria agado esence provas kapti. La politikoj devus do unue esti kulturaj politikoj, ne en la senco, laŭ kiu ministrejo pri kulturo servas aŭ malservas la diversspecajn klientarojn de la kulturmetioj, sed ja kiel kritiko pri la limoj de superindustria kapitalismo fariĝinta detruanto de la sociaj organizaĵoj el kiuj konsistas la psikaj kaj kolektivaj individuiĝaj procezoj.

 

2002년 4월 21일로부터 (대통령 선거의 첫 선거전) 2004년 3월 28일까지, 질서 정연한 운동은 일반적 정치 계급에서 성장했고, 상징적이고 심리적 고뇌에 반한 싸움을 거친 것이고 필연적으로 정치적 문제가 되는 것에서 말이다. 그리고 그것은 문화와 연구에 대한 질문들에서 결정화된 정부에 대해 정치적 불화로 일치하지 않는다. 문화적 질문은 정치적 일화가 아니다. : 그것은 그자체로 정치적인 것으로부터의 핵심이다. 왜냐하면 문화는 또한 산업적 활동이 본래 잡으려하는 리비도이기 때문이다. 정책들은 그러므로 우선 문화적 정책들이어야하고, 감각이 아닌, 문화부가 문화에 대한 다양한 고객들을 봉사하거나 봉사하지 않거나에 따라서, 그러나 고도 산업 자본주의에 대한 한계들의 비평이 정신적이고 집단적 개별화 과정들을 구성하는 사회적 조직들에 대한 파괴자가 되는 것으로서가 아니어야 한다.

 

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 La eta princo(어린왕자) P... + 3 김정연 2014-02-22 887
공지 에스페란토 토론 세미나 참... secret 김하은 2013-11-19 4
공지 에스페란토 토론 신설공지(... + 1 Amelano 2013-10-28 706
공지 에스페란토 토론 진행방식 ... Amelano 2013-08-02 561
92 에스페란토 세미나 공지 Amelano 2014-06-24 360
91 [공지] 2014년 5월 17일 토... 현덕 2014-05-16 297
90 [공지] 2014년 5월 10일 에... 현덕 2014-05-10 278
89 [공지] 2014년 5월 10일 토... 현덕 2014-04-30 279
88 [정리] 2014년 4월 26일(토... file 김정연 2014-04-26 312
87 [Ovo 선생님께] 초급 에스... file 돌민 2014-04-21 337
86 2014년 4월 26일 토요일 에... 현덕 2014-04-18 205
85 2014년 4월 12일 토요일 '... 현덕 2014-04-08 225
84 결석계 + 1 김정연 2014-03-21 225
83 [3/22] 에스페란토 돌민 발... file 돌민 2014-03-20 226
82 2014년 3월 22일 토요일 에... + 1 현덕 2014-03-16 228
81 2014년 3월 8일 에스페란토... 김정연 2014-03-08 239
80 에스페란토 발음 연습 사이트 김정연 2014-03-08 288
79 2014년 3월 8일 segmento :... 현덕 2014-03-08 376
78 2014.3.8. La Eta Princo. file 윤희정 2014-03-08 236
77 2014년 3월 8일 토요일 에... + 1 현덕 2014-02-23 244
76 2014.2.22(토) 에스페란토 ... 김정연 2014-02-22 268
75 2월22일 에스페란토 세미나... + 1 Amelano 2014-02-15 224
74 [날짜수정: 2월 8일 에스페... + 7 Amelano 2014-01-19 396


자율평론 mask
새로 시작하는 세미나 정동과 정서 들뢰즈와의 마주침 생명과 혁명 건축, 도시공간, 그리고 사회적 삶 스피노자의 철학 정치철학 고전 읽기 여성주의 시읽기모임 소설 읽기 모임

새로나온 책 [신정-정치]

2017년 새책 [기린은 왜 목이 길까?]
[로지스틱스]
[잉여로서의 생명]
[전쟁론 강의]
[전쟁론]
[천만 관객의 영화 천만 표의 정치]
[가상과 사건]
[예술로서의 삶]
[크레디토크라시]
[대테러전쟁 주식회사]
[마이너리티 코뮌]
[정동의 힘]
[정동 이론]
[공유인으로 사고하라]
[9월, 도쿄의 거리에서]
[빚의 마법]