1. page휴식중 세미나

  2. page세미나강좌

  3. page자취들

반갑습니다!세미나 신청 FAQ

세미나 참가방법이 궁금하시면 클릭하세요!

연구정원 자주 묻는 질문들
세미나 소개세미나 한눈에 보기

현재 다중지성 연구정원에서 진행 중인 세미나 목록을 보시려면 클릭하세요!

세미나 한눈에 보기


▶최근 게시물▶최근댓글찾아오시는 길

주소: 서울시 마포구 동교로18길 9-13
[서교동 464-56]
(우편번호:04030)

메일보내기(daziwon@gmail.com)

연락처: 02-325-2102
계좌: 479001-01-179485
(국민/조정환)

mask

mask ☆140자 다지원 소식

mask

23

2013-Nov

[11.23 번역] La profitantoj de la miraklo Interreto

작성자: 현덕 IP ADRESS: *.33.210.79 조회 수: 492


DISREVIĜO PRI EGALECA INFORMADO
La profitantoj de la miraklo Interreto

Oni emas identigi Interreton kiel komunikilon de absoluta libereco, ĉar ĝi ebligus fine al ĉiu – kondiĉe ke li apartenas al la bonstataj kategorioj de la riĉa mondo – ricevi laŭmezuran informon kaj, alidirekte, dissendi, al la tuta planedo, novaĵojn kaj, antaŭ ĉio, personajn komentojn. Do, iel, la ideala komunikilo, kiu liberigas el la tentakloj de la propagando kaj de la mono. Ĉu vere ?

de  Eric KLINENBERG
 
정보의 평등을 위한 꿈을 향하여

경이로운 인터넷의 뜻밖의 수익자

사람들은 인터넷을 절대적 자유의 매체로 확인하려 한다. 왜냐하면 결국 누구나 허용하기 때문이다. - 부유한 세계의 자연스러운 범주에 속하는 조건으로 - 형편에 따라 정보를 수신하는 사람들과 반대의 전파하는 사람, 전 지구를 향하여, 새로운 것과 특히 개인적 주석의 모든 것을 허용하는 것 말이다. 어떤 의미로는, 프로파간다와 돈의 촉수에서 자유화한 이상적 매체이다. 정말일까?

에릭 클라인버그
    

LA USONAJ GVIDANTOJ de komunikilaj konzernoj kaj iliaj aliancanoj en la Kongreso argumentas pri la diverseco de informado sur Interreto por aserti ke la leĝoj kiuj reglamentas la tradiciajn komunikilojn (old media) fariĝis senutilaj. Kiel, asertas ili, ia ajn konzerno, inkluzive se ĝi posedas la taggazeton de la urbo, unu el la kvar naciaj televid-retoj (NBC, CBS, ABC, Fox) [1] kaj ok lokajn staciojn, povus monopoligi la informad-merkaton se Interreto ofertas tiom da opcioj al la konsumantoj ? James Gattuso, esploristo ĉe la Heritage Foundation (ultradekstra), eĉ asertis ke la disponoj destinitaj al batalo kontraŭ la koncentriĝo malutilas al la publiko : „Anstataŭ komunikilojn en pozicio de monopolo, la konsumantoj alfrontas senprecedencan kaj preskaŭ konfuzigan elekton. La vera minaco kuŝas por ili pli en la preterpasitaj kaj senutilaj restriktoj, kiuj povas limigi la progresojn de la teĥnologioj kaj de la informad-merkatoj, kaj pro tio la avantaĝojn kiujn tiuj progresoj povas doni al ili.“ [2]

매체 집단의 미국 지도자들과 의회에서 그들의 지지자들은 전통적 소통 수단(구 매체)의 규제법이 쓸데 없게 되는 것을 주장하기 위해 인터넷에서 정보의 다양성을 끌어댄다. 어떻게, 그렇게 주장하는지, 이것이 어떤 집단이든지, 마을 일간 신문, 민족적 텔레비전의 네개 조직망 중 하나(NBC, CBS, ABC, Fox) 그리고 여덟개의 지역 방송국이 가진 것을 포함하여, 인터넷이 소비자에게 그렇게 많은 옵션들을 제공하는데, 정보 시장을 독점할 수 있는가? 헤리티지재단(극보수) 연구원인 제임스 가투소 조차 공공을 해치는 집중에 반하는 조치로 주장했다. : <오히려 독점 상황의 매체에서 소비자들은 선례 없고 거의 뜻한 바 없는 선택권에 직면한다. 진정한 위협은 시대에 뒤지고 쓸데 없는 제한 속에 더 있다. 그래서 정보기술과 정보시장의 과정을 제한하는 것은 그런 과정이 마련할 수 있는 이익들을 제한하는 것이다.>

Simila pozicio inspiris la prioritatojn de la prezidinto de la Federal Communication Commission (FCC), s-ro Michael Powell, kiu klarigis : „Kontraste al la reganta diskurso pri la komunikiloj, mi pensas ke ni havas tiom da ili ke ni estas inunditaj. Mi certigas vin ke, kun ĉio kion oni ricevas, neniu grava novaĵo povas okazi sen ke oni ekscias ĝin ene de dudek minutoj. Mi bezonas nur iri al Google News por povi elekti inter kvar mil informofontoj en la mondo. La perspektivo kiun tio donas al mi estas sufiĉe fascina.“ [3]

유사한 위치는 연방 통신 위원회의(FCC)의 이전 의장 M. 마이클 포웰(M. Michael Powell)의 당면 과제에 영감을 주었다. 그가 설명하길 : <매체를 위한 주위 담화들에 반대하며, 우리를 휩쓸어버린 것을 생각합니다. 저는 사람들이 이십분 동안 배우지 않고 나타날 수 없는 어느 중요한 소식을 받는 모든 것을 당신에게 보장할 수 있습니다. 저는 단지 세계 속에서 정보의 사천개 출처 사이에서 선택하기 위해 구글 뉴스로 향하면 됩니다. 그것이 제게 준 경치는 아주 매력적입니다.>

Estas klare ke multiĝego de enhavoj transformis la funkciadon de la komunikiloj. Sed oni ne povas resti ĉe tiu eldiro. Ĉar, laŭ la Centro por la Cifereca Estonto de la Universitato de Sud-Kalifornio, 21 % de la usona loĝantaro uzis Interreton eĉ ne unu fojon en 2005, kaj 33 % ne disponas pri hejma konekto. Fine, inter tiuj kiuj ja disponas ĝin, malpli ol la duono havas la rapidfluan konekton, kiu ebligas facile aliri la aŭdajn kaj filmajn dosierojn.

확실히 내용의 증식은 매체들의 기능을 변형시켰다. 그러나 사람들은 이 서술에 만족할 수 없다. 왜냐하면 남캘리포니아 대학의 수치화 미래 센터에 따르면, 2005년 21% 미국인은 단 한번도 인터넷을 사용하지 않았고, 33%는 자택에 연결하지 않았다. 끝으로 인터넷을 하는 사람 중에 절반보다 적은 사람이 오디오와 비디오 파일에 쉽게 접속할 수 있는 초고속 연결을 가졌다.

Ne estas nur la fakto ke la homoj disponantaj pri altaj enspezoj kaj pri bona instru-nivelo estas pli kapablaj aliri Interreton. Estas ankaŭ la fakto ke ili estas pli kapablaj uzi ĝin kaj do kapablaj konektite aliri la lastajn novaĵojn, dokumentadon kaj la disponeblajn servojn. Kun identa konekto-rapideco, la diplomitoj kun bonaj salajroj trovas pli facile la informon kaj la distraĵon kiun ili serĉas en Interreto, dum la malpli instruitaj kaj malpli bonstataj personoj emas limigi sian krozadon al komercaj teksejoj kaj al tiuj de la grandaj komunikiloj. [4]

이것은 단지 사람들이 고소득을 가진 것이 아니고, 산업적 수준이 좋은 사람들이 더 많이 인터넷에 접속할 수 있다는 것이다. 또한, 그들은 인터넷을 사용할수록 최신 뉴스, 문서와 서비스를 더 이용할 수 있다. 같은 연결 속도를 가지고, 좋은 임금의 대졸자는 정보와 오락물을 인터넷에서 더 쉽게 찾지만 덜 교육받고 재산이 적은 사람들은 만들어진 상업적 웹사이트와 주요 매체에만 그들의 유람선을 제한하려 한다.

Danĝera mito

위험한 신화

INTERRETO DO ne estas tiom ĉieĉeesta kiom klamas la mastroj de la konzernoj favoraj al pli granda koncentriĝo de la proprieto de la stacioj kaj de la ĉenoj. Tamen, la Teksaĵo ne estas tiom fidinda kiom asertas ĝiaj partizanoj rilate traktadon de loka aktualaĵo. La krizo de Katrino [la uragano kiu pereigis interalie Nov-Orleanon] ja montris kiom certaj ennovigoj en la kampo de novaj komunikiloj povas kontribui al la vigleco de la civila socio. Kaj, eĉ en normala situacio, oni jam ne nombras la novajn teksejojn kiuj riĉigas la lokan oferton de informado. Tamen, la regantaj diskursoj pri la revolucia impeto de surloka ĵurnalismo praktikata de senfina nombro da „blogistoj“ minacas kaŝi ke la multnaciaj konzernoj de komunikado konverĝas al Interreto por tie ampleksigi sian voĉon kaj sian potencon. La ideo laŭ kiu la novaj inform-teĥnologioj kadukigis la riskojn de koncentriĝo estas la ĉefa kaj plej danĝera mito de la cifereca erao.

인터넷을 하기는 어디에나 있는 것이 아니다. 네트워크와 방송국 소유자의 더 큰 집중에 호의적인 기업의 소유자가 어떻게 요구하는 가에 있다. 그러나 웹은 지역적 화제의 논의에 대하여 그것의 지지자들을 주장하는 것만큼 확실하지 않다. 카트리나의 위기(뉴올리언스를 덮친 허리케인)는 새로운 매체의 장에서 어떻게 내부혁신들이#certaj ennovigoj 시민사회의 활력에 기여할 수 있는가 보여주었다. 그리고 심지어 보통 상황에서 우리는 더이상 정보의 지역 제공을 풍요롭게 하는 새로운 조직망에만 서있지 않는다. 하지만 신문 방송 사이트의 혁명적 자극에 대한 지배적 담론은 소통의 다국적을 숨긴 무한한 수의 위협적인 "블로거들"이 그들의 목소리와 힘을 인터넷 외부로 집중하는 것이다. 새로운 정보기술들이 집중의 위험들로 쇠락한다는 생각은 주된 것이고 디지털 시대의 가장 위험한 신화이다..

Laŭ la „Raporto pri la komunikiloj 2006“ de la Project for Excellence in Journalism (PEJ), „Interreto estis longtempe karakterizita de la senlima nombro da novaj teksejoj de unu flanko ĝis la alia de la spektro de politikaj opinioj. Tamen, la plej popularaj teksejoj estas asociitaj al la plej potencaj grupoj de komunikiloj. Inter la dudek plej vizititaj teksejoj en 2005, laŭ la indico Nielsen-Net, dek-sep estis ligitaj kun tradiciaj inform-grupoj, do produktis la esencon de sia enretigita enhavo por taggazetoj, televid-ĉenoj aŭ magazinoj“. En decembro 2005, la nombroj estis cetere la sekvaj (mezuritaj laŭ unuopaj vizitantoj) : Yahoo News : 24,6 milionoj ; MSNBC : 22,9 milionoj ; CNN : 20,9 milionoj ; AOL : 14,7 milionoj ; Internet Broadcasting Systems (IBS, kiu redissendas sur Interreto temojn produktitajn por la ĉefaj televid-ĉenoj) : 12,9 milionoj ; Gannett : 11,5 milionoj ; New York Times : 10,9 milionoj ; Tribune Newspapers : 10,5 milionoj ; Knight Ridder digital : 9,9 milionoj ; USA Today : 9,9 milionoj. [5]

우수한 저널리즘 프로젝트(PEJ)에서 "2006년의 매체 보고서"에 따르면, 인터넷은 오랜 기간 무한한 수의 새로운 웹사이트가 정치적 관점의 스펙트럼의 한 쪽에서 다른 쪽까지 발생했던 것으로 기술했다. 그러나 가장 대중적 웹사이트는 가장 힘있는 그룹의 매체와 연관하여 발생했다.  닐슨 넷레이팅스에 따르면, 2005년 스무 개의 가장 많이 방문한 웹사이트 중 열일곱 개는 전통적 정보 그룹과 연관되었고 신문, 텔레비전 네트워크나 잡지들을 위한 enretigita 한 내용의 핵심이 위치했다. 또한 2005년 12월의 개인적 방문자로 측정된 수들은 다음과 같다. Yahoo News: 2천4백6십만; MSNBC: 2천2백9십만; CNN: 2천9십만; AOL: 1천4백7십만, Internet Broadcasting Systems (IBS, 대형 텔레비전 네트워크에서 편성된 인터넷 이슈를 모은 것), 1천2백9십만; Gannett: 1천1백5십만, the New York Times: 1천9십만, Tribune Newspapers: 1천5십만; Knight Ridder digital: 9백9십만, USA Today, 9백9십만.

Novaj gigantoj, kiel Yahoo, AOL kaj IBS, ja atingis, sur la listo, la grandajn televid-retojn, la kablo-ĉenojn kaj la grupojn de la papera gazetaro. Sed ili apenaŭ alportas specife proprajn enhavojn. S-ro Gene Kimmelman, direktoro de la Unio de Konsumantoj, resumas : „Interreto estas bonega informofonto. Eta nombro da konsumantoj dependas de ĝi. Sed kiam la FCC demandis ilin, kien ili iras, la duono respondis : „televido.com“. Poste, la plej granda nombro elektis „papera gazetaro.com“. Ili dependas do de la samaj informfontoj, certe per nova teĥnologio kaj per nova komunikilo, sed tio apenaŭ alportas pli da opini-diverseco.“ [6]

야후, AOL, IBS 같은 새로운 거인들은 거대 텔레비전 네트워크, 케이블 체널과 신문 그룹을 리스트로 관리했다. 그러나 그들은 정확히 자신의 컨텐츠를 거의 기고하지 않았다. 소비자 연맹 대표 지니 킴멜만은 요약했다.: "인터넷은 정보의 우수한 원천이다. 작은 수의 소비자들은 그것에 의존한다. 그러나 미국연방 통신 위원회(FCC)가 요청하는 것은 그들이 간 곳과 절반이 응답했던 "텔레비전.com"이다. 나중에 가장 많은 수는 "신문 만능.com"을 선택했다. 그들이 정보의 같은 원천에 의존하고 물론 새로운 기술과 새로운 통신 수단을 갖지만 그것은 겨우 의견의 다양함을 더 가져온다."

La grandaj komunik-entreprenoj, kiuj konceptis rafinitajn planojn por orienti la interret-trafikon al siaj teksejoj, estas senlime malpli entreprenemaj rilate originalajn enketojn, aparte sur loka nivelo. La esenco de iliaj enhavoj resumeblas per repreno aŭ reskribo de agentejaj depeŝoj aŭ de vidpunktoj jam aperintaj aliloke. La gazetoj mem uzas pli ofte la Teksaĵon por redisvastigi siajn artikolojn ol proponi dialogajn enhavojn aŭ aŭdvidajn produktojn.

거대한 통신 회사들은, 그들의 웹사이트의 인터넷 트래픽을 이끄는 세련된 계획들을 구상하여 만들었고, 그것은 본래 조사와 관련하여 특히 지역 수준으로 한없이 덜 진취적이었다. 그들의 컨텐츠 본질은 통신사나 관점이 이미 다른 곳에 나타난 것의 반복 또는 재탕으로 요약할 수 있다. 신문 그 자체는 대화형 컨텐츠나 오디오 상품들을 제공하는 것보다 그들의 기사를 재편집하기 위해 종종 웹에서 더 사용되었다.

La nove venintaj, kiel Yahoo, AOL aŭ IBS, dependas preskaŭ ekskluzive de la informoj produktitaj de la aliaj komunikiloj. La etaj sensukaj tekstoj de la agentejoj, kiel en Usono Associated Press kaj Reuters, prezentas tiel preskaŭ tri kvaronojn de la enhavoj de ABC.com kaj preskaŭ tri kvinonojn de tiuj de Fox.com kaj de MSNBC.com. Eĉ gazetaraj entreprenoj tiel prestiĝaj kiel la New York Times kaj la Washington Post uzas intense agentejajn depeŝojn por oferti realtempajn informojn al la uzantoj de iliaj teksejoj. Kun la risko dissendi enhavojn de malpli alta kvalito ol tiuj de siaj paperaj eldonoj.

새롭게 등장한 야후, AOL, IBS는 거의 다른 매체가 생산한 정보에 전적으로 의존한다. 미국 AP 통신이나 로이터처럼 통신원의 아주 건조한 문구는 ABC.com 컨텐츠의 4분의3, Fox.com과 MSNBC.com 컨텐츠의 5분의3을 차지한다. 심지어 뉴욕타임즈와 워싱턴 포스트만큼 유명한 매체회사는 그들이 만든 웹사이트의 사용자를 위해 실시간 정보 제공을 하는 업무에 열심히 사용한다. 그들의 종이 판들보다 낮은 질의 방송 컨텐츠들의 위험과 함께 말이다.

La grandaj komunikilaj entreprenoj tiel transformis la vastajn spacojn de Interreto en enorman resonkeston kie identaj tekstoj eĥas de unu teksejo al alia sen ke la originala ĵurnalismo gajnas per tio. La mastrumantoj de la ĉefaj teksejoj, ne disponante pri ekonomia modelo por Interreto, eĉ tendencis redukti la nombron da profesiuloj kiuj laboris tie ĉe taskoj de eldonado, de reskribo kaj de esplorado de enhavoj inter 2003 kaj 2004. Rezulto : preskaŭ 60 % de agentejaj depeŝoj estis enretigitaj simple tiaj. Analizinte preskaŭ du mil artikolojn publikigitajn de la naŭ precipaj teksejoj, la PEJ konkludis ke "la enhavo kiun ili ofertas en la Teksaĵo, kvankam ĝi kreskis en kvanto, aktualeco kaj teĥnika rafiniteco, restas grandparte ia kadavrejo por depeŝoj, duarangaj temoj kaj reutiligitaj maten-gazetoj". [7]

거대 매체 회사들은 그렇게 본래의 저널이 그 근처에서 획득한 것 없이 하나에서 다른 곳으로 퍼지는 동일한 텍스트 메아리가 펼쳐지는 광대한 인터넷의 공간을 변형했다. 주요 웹사이트 관리자들은 인터넷을 위한 경제적 모델을 가지지 않고 만들었고 심지어 2003년과 2004년 사이에 컨텐츠의 탐구와 연구하는 발행 업무에서 일하는 전문가들의 수를 줄이려는 경향이 있었다. 그결과 : 통신사의 거의 60% 가 그렇게 드러났다.#enretigitaj 아홉개의 주요 웹사이트가 만든 거의 이천개의 기사들을 분석하면서, PEJ 는 "그들이 웹에서 제공하는 컨텐츠는 현재 비록 수, 문서, 기술적 세련은 증가하나 업무, 부차적 이슈들, 재사용하는 아침식사용 신문을 위한 영안소 종류를 다량으로 남긴다." 라고 끝맺었다.

Pro manko da ĵurnalistoj kiuj kontrolas la informojn, eldonas aŭ aldonas enketajn elementojn al la jam formatitaj enhavoj, la enreta informo mankas je fidindeco. La nombro da falsaj novaĵoj kiuj cirkulas en Interreto estas tiom ke la legantoj komencas malfidi ilin, almenaŭ se ili ne venas de komunikilo juĝata fidinda, ĝenerale temas pri instalita gazetara entrepreno. Kompreneble, Interreto ne havas monopolon pri mensogoj aŭ pri orientita ĵurnalismo. La skandaloj kiuj implikis la tipajn erarojn aŭ falsaranĝojn de Jayson Blair kaj Judith Miller (The New York Times), de Stephen Glass (The New Republic), de Jack Kelley (USA Today), por citi nur tiujn ekzemplojn, pruvis ke la plej famaj gazetoj estis neniel ŝirmitaj kontraŭ krudaj perfortoj de la etiko proklamita de la metio. Sed, en tiaj kazoj, la internaj enketoj kaj la severo de la deciditaj sankcioj atestis pri deziro respektigi certajn profesiajn normojn.

정보를 통제하는 기자들의 부족은 발행하거나 이미 초기화한 컨텐츠의 요소들을 추가 조사하는데 있어서, 온라인 정보는 신뢰성을 잃어버린다. 인터넷에서 계산한 잘못된 뉴스의 수는 그만큼 독자가 그들을 믿지 않게 하고, 적어도 만약 그들이 믿을만하게 판단된 소통으로부터 오지 않는다면, 일반적으로 그것은 잡지 회사에 설치된다. 물론 인터넷은 거짓말이나 신문잡지에 기원한 것으로 독점되지 않는다. 제이슨 블레어와 쥬디스 밀러(New York Times), 스테판 글래스 (The New Republic), 잭 켈리(USA Today)의 전형적인 실수나 잘못된 배치와 관련한 스캔들은, 겨우 이 예들을 언급하기 위해, 가장 유명한 신문들은 직업으로 보급된 윤리의 날것의 폭력에 반하여 결코 보호하지 않았다. 그러나 그런 사례에서 내부 연구들과 질투는 어떤 직업적 표준을 강제한 욕망에 대하여 입증한 결연한 제재를 연기로 뿜을 것이다.

Kiu ajn krozis sur la Teksaĵo scias ke la plej multaj "etaj" teksejoj proponas pli da komentoj ol da enketoj, kaj ke ili konformiĝas nur tre proksimume al la ĵurnalistikaj reguloj proklamitaj de la profesio. Kie Wal-Mart kaj ĝia entrepreno de publikaj rilatoj Edelman trovis la komunikilojn pretajn publikigi, kelkfoje laŭvorte, la reklamvendajn komunikaĵojn de la entrepreno pri, ekzemple, ĝia rolo en la helpoj por la viktimoj de la uragano Katrino ? Kie disvastiĝis la "informo" pri la judoj kiuj estus organizintaj la atencojn de la 11-a de septembro kaj avertintaj siajn samreligianojn dungitajn ĉe la World Trade Center ke ili ne iru labori tiun tagon ? En la Teksaĵo. [8]

웹을 순항했던 사람들은 누구나 가장 "작은" 웹사이트는 여론 조사들보다 더 댓글을 제공하여 만들어졌고, 직업으로 공표된 언론인 규칙들에 매우 거칠게 적합한 것을 안다.  월마트와 그것의 공공 관계들의 기업 에델만이 발행하려는 매체, 때로는 글자 그대로, 회사의 소식 광고를, 예를 들면 카트리나 허리케인의 피해자를 도우면서 그것의 역할을 어디에서 찾는가? 어디에서 9.11 공격을 조직한 유대인에 대한 "정보"가 퍼지고, 그날 세계 무역 센터에 고용된 같은신도에게 일하러 가지말아야 한다고 경고 했던 곳은 어디인가? 바로 웹에서이다.

Tio okazas tiom ke eĉ Dan Gilmor, kies libro We the Media ("Ni, la komunikiloj") proklamas la revoluciajn potencialojn de la "civitkonscia ĵurnalismo", koncedas : "Por la manipulistoj, la friponoj kaj ĉiuspecaj ŝercemuloj, Interreto estas la komunikilo falinta el la ĉielo." Kaj li timas ke la suspektoj naskitaj de la superabundo de elektronikaj rakontaĉoj instigos la krozantojn serĉi la "verajn" novaĵojn en la teksejoj de la ĉefaj "markoj" de informo, kio ampleksigus ankoraŭ ties influon : "La torento da malmulte fidindaj informoj kiun oni trovas en la Teksaĵo povus havi la paradoksan efikon fortigi la grandajn komunikilojn, ĉiukaze post mallonga tempo." [9]

이것은 심지어 우리,매체(We, the Media)의 저자 댄 길모가 "어떻게 언론하는가"의 혁명적 가능성을 주장하기에 이르고, "조종자들, 부랑자들, 모든 종류의 광대들을 위해, 인터넷은 하늘 바깥에 발생한 소통이다."를 용인한다. 그리고 그는 웹사이트에서 "실제" 뉴스를 찾도록 장려하는 것을 지나치게 전자기적으로 듣는 것의 의심스런 발생이 이미 영향력이 큰 정보의 주요 "브랜드들"로 만들어 지는 것을 두려워한다.: "어쨌든 짧은 시간 후, 웹에서 찾은 작게 믿을만한 정보의 흐름은 주요 매체를 강화하는 역설적 효과를 가질 것이다."

Pli ol unu fojon, profesiaj ĵurnalistoj estis implikitaj en eraro ĉar ili reprenis informojn kiujn ili estis trovintaj en Interreto. En decembro 2005, ekzemple, Julie Cart, de la Los Angeles Times, legis ke la guberniestro de Vajomingo, s-ro Dave Freudenthal, estis lezinta la leĝon pri protekto de la endanĝeritaj specioj rifuzante reenkonduki en sian ŝtaton minacatan specion de lupoj. Li estus deklarinta ke Vajomingo "konsideras nun ke la lupo estas nenio pli ol federacia hundo" sen ajna leĝa protekto. La Los Angeles Times publikigis la novaĵon titolpaĝe antaŭ ol malkovri ke temis pri aprilŝerco enretigita de iu kiu neniam estus imaginta ke lia ŝerco aperos en la titolpaĝo de unu el la plej respektataj presorganoj de la lando. Sekvan tagon, tiu ĵurnalo apartenanta al la grupo Tribune, kiu estis maldunginta tre grandan nombron da ĵurnalistoj, publikigis korekton koncedante esti "malprave atribuinta" eldiron al la guberniestro de Vajomingo...

몇번이고, 전문적인 언론인들은 인터넷에서 찾은 정보를 수집한 이유로 오류에 휘말렸다. 예를 들면, 2005년 12월 LA타임즈의 줄리 카트는 와이오밍 주지사 데이브 프루덴셜이 그가 속한 주의 위기에 처한 늑대들을 추가하여 재수정하는 것을 거절했기에 멸종 위기종 보호법을 망쳤다고 읽었다. 그는 와이오밍은 어떤 법적 보호 없이 "지금 늑대가 연방 개보다 쓸모없는 것으로 고려됐다고" 선언해야했었다. LA타임즈는 뉴스 첫머리에 발행했고 어떤 것의#aprilŝerco enretigita 을 발견하기 전이었으며 그의 농담이 나라의 가장 훌륭한 사람들 중 하나로 첫머리에 나타날 것이라 상상하지 못했다. 다음날, 트리뷴 그룹에 속하는 신문은 가장 많은 수의 언론인들을 해고했고, 와이오밍 주지사 선언을 "잘못하여 특질지운" 것에 대해 정정 발행했다…

Kelkfoje, tiaj falsaĵoj trovas eĥon en elektokampanjo. Dum televida debato, en oktobro 2000, inter s-rino Hillary Clinton kaj s-ro Richard Lazio, ambaŭ kandidatoj por senatora seĝo de Novjorko, la ĵurnalistino de la loka televidstacio WCBS-TV, Marcia Kramer, postulis ke la du konkurentoj respondu al la sekva demando : "Kiu estas via pozicio pri la federacia leĝo 602P ?" Post kiam s-rino Clinton, konfuzita, balbutis : "Mi havas eĉ ne la plej etan ideon pri kio estas tio", la ĵurnalistino replikis : "Nu bone, mi diros al vi. Tiu leĝpropono, debatota de la Kongreso, disponas ke la poŝto povos pagigi al la uzantoj de retpoŝto kvin cendojn [0,4 centonojn de eŭro] por ĉiu sendita mesaĝo, dum la poŝto faras eĉ nenion apartan. Sed ĝi esperas tiel akiri ion por kompensi deficiton de 230 milionoj da dolaroj jare kiun ĝi atribuas al la multiĝo de retmesaĝoj. Por privatulo kiu sendas dek retmesaĝojn tage, tio kostus 180 dolarojn jare. Mi demandas min do ĉu vi voĉdonus favore al tiu leĝpropono." La du kandidatoj tiam montris sian kontraŭon al tia projekto, kaj la respublikano Lazio vidis en ĝi "ekzemplon por la raba mano de ŝtato kiu provas sen ajna pravo akapari monon de la impostpagantoj".

때때로, 그렇게 잘못 본 것이 선거운동에서 메아리친다. 2000년 10월 티브이토론 동안, 힐러리클린턴과 리차드 라치오 사이에 뉴욕 상원 의원 후보일 때 일이다. 지역 WCBS -TV 리포터 마르시아 크라머는 다음 질문에 토론하며 답해주기를 요청했다. : "연방법 law 602P에서 당신의 위치는 무엇입니까?" 클린턴은 당황했고 말을 더듬었다 : "저는 그것이 무엇인지 조금도 생각나지 않습니다." 기자가 답하기를 : "그러면, 제가 당신에게 알려드릴 것입니다. 이것은 법안입니다. 의회에서 논의 중이고, 메일을 보낼 때 사용자는 5센트를 내도록 그것이 특별한 것이 아닌 메일이라도 그렇게 규정합니다. 그러나 그는 매년 2억 3천만 달러의 적자를 보전하기 위한 것을 희망하고, 이메일 확산의 결과라고 생각한 것이다. 매일 사적으로 열 개의 이메일을 보내면 그것은 매년 180달러의 비용이다. 저는 당신이 이 법안을 찬성하는지 궁금하다." 그러자 두 후보자는 그런 계획에 반대를 표명했고 공화당의 라치오는 그것을 "납세자로부터 돈을 모으는 것 없이 시도하는 국가적 도둑 손의 예"로 봤다.

Oni imagas ke la debatantoj estis konfuzitaj. Sed ili havis nenian kialon por konfuziĝo pro la leĝpropono 602P, unu el la legendoj plej disvastigitaj en la Teksaĵo. Aro da precizigoj donis al ĝi ian krediton : la leĝo estus proponita de (imagita) parlamentano nomata Tony Schnell kaj tuj subtenata de ĉefartikolo (tute same fiktiva) de la gazeto Washingtonian, dum kontraŭis ĝin kabineto de advokatoj (kiu ne ekzistas), lokita en preciza adreso (sen reala ekzisto). Sennombraj retmesaĝoj kaj interretaj teksejoj tamen avertis kontraŭ tiu trompaĵo. Ĉe WCBS-TV, neniu atentis tiujn avertojn (vidu ankaŭ la artikoleton "For la glasojn el polistireno !").

사람들은 후보자들이 당황했다고 생각한다. 그러나 그들은 그럴 이유가 없다. 왜냐하면 법안 602P는 웹에서 가장 널리 퍼진 전설 중의 하나이기 때문이다. 일련의 구체적 내용들이 그것에 신용의 어떤 것을 주었고, 법이 토니 쉬넬이라 불리는 (상상된) 입법자가 신청할 것이고, 즉시 워싱턴 언론의 사설(정확히 같은 식의 가명의)로 지원하는데,  반면 (실재 존재하지 않는) 정확한 주소에 위치한 변호사 집단( 존재하지 않는)은 그것을 반대했다. 무수한 이메일들과 인터넷 웹사이트들은 이런 사기에 대항하여 경고 했고 만들어졌다. WCBS-TV에서는 그런 경고(또 "폴리스티렌의 컵들을 위해"라는 기사화된 것을 보시오.)들에 집중했던 것이다.

En la plej multaj urboj, enretaj projektoj malfermas tamen novan spacon al enketoj kiujn la tradiciaj komunikiloj ignoras. Kelkfoje ili preterpasas la lokan gazetaron en ties tereno kiun bone esplori tiu jam ne havas la ĵurnalistikajn resursojn. En Novjorko, ekzemple, neprofitcela esplorcentro kiu ludas ankaŭ la rolon de premgrupo, la Citizens Union Foundation, lanĉis en septembro 1999 la Gotham Gazette. Tiu Interret-teksejo ofertas „kompletan portalon por ĉiuj kiuj interesiĝas pri la publikaj politikoj kaj pri la agado de asocioj“. Kun kvinpersona skipo kaj jara buĝeto de 500.000 dolaroj, financata de subvencioj kaj donacoj, Gotham Gazette publikigas ĉiutage : resumon de aktualaĵo, kun ligiloj kiuj ligas ĉiun informon al sennombraj novjorkaj komunikiloj (ĵurnaloj, semajngazetoj, monatgazetoj, interret-teksejoj) ; originalajn raportaĵojn pri asociaj, kulturaj projektoj kaj pri diversaj politikaj demandoj ; vidpunktojn redaktatajn de multege da elektitoj, de universitatanoj kaj de ĵurnalistoj ; agendon de la agadoj de la urbo ; libro-recenzojn ; anoncetojn ; rubrikon kiu klarigas la urban buĝeton ; dialogajn kartojn ; video-ludojn kiuj simulas solvendajn problemojn de urba mastrumado ; ligilojn kun la plej aprezataj blogoj de la urbego, ktp.

대부분의 도시들에서, 온라인 기획들은 전통적 매체를 무시한 조사들에서 새로운 공간을 연다. 때때로 그것들은 더는 언론적 원천을 갖지 않은 잘 연구한 그 땅에서 지역 언론으로 나타난다. 예를 들면, 뉴욕에서 비영리 연구소가 압력단체 역할도 하는 시민 연합 재단 Citizens Union Foundation은 고담 가제트를 1999년 9월 발족했다. 이 인터넷 사이트는 "공공 정책과 조직의 성과에 관심 있는 모든 사람을 위한 완전한 포털"을 제공한다. 다섯 명의 팀과 허가비와 기부금으로 연 예산 오십만불을 가지고 고담 가제트는 기본적으로 매일 발행한다. : 토픽의 요약, 수많은 뉴욕 매체(신문, 주간, 월간지, 인터넷 웹사이트)의 모든 정보를 묶어 연결하고, 결합한 것의 원본 기사들, 문화적 기획들과 다양한 정치적 이슈들, 주된 논쟁의 편집자 관점, 학술과 언론, 도시의 활동 의제, 책 서평, 공지, 지방 예산 편성의 부문, 문답카드들, 도시 관리의 문제를 푸는 모의 실험하는 비디오 게임들, 큰 도시의 가장 높이 평가된 블로그들을 링크하는 것 등등.

Unu el tiuj blogoj, Gothamist, pritraktas ankaŭ la lokan politikon, de la urba elekto ĝis la strikoj ĉe publikaj transportoj. Ĝi resumas kaj komentas la gazetar-artikolojn. „Nia teksejo bone funkcias nur ĉar la urbo disponas pri multego da komunikiloj. Nia „metapritrakto“ dependas de ili“, klarigas ĝia kunfondinto, s-ro Jake Dobkin, antaŭ ol precizigi : „Ni havas niajn tentaklojn ĉie. Ĉiu kvartalo de Novjorko havas almenaŭ unu el niaj legantoj ; ili ludas gravan rolon en la produktado de enhavoj. Ofte ili sendas al ni komentojn, precizigojn. Kiam ekbrulas incendio en Manhato, ni estas kapablaj, en la sekvaj minutoj, dissendi la fotojn per Interreto.“

이 블로그들 중 하나인, 고담이스트는 또한 공공 교통 기관에서 파업을 지방 선거의 지역 정책에서 다룬다. 그것은 발생-기사들을 요약하고, 주석을 단다, "우리의 사이트는 잘 작동한다. 단지 도시가 많은 매체를 이용할 수 있기 때문이다. 우리의 "메타평론"은 그것들에 의존한다고 그것들을 특징화하기 전에 공동창설자 제이크 돕킨이 설명한다. : "우리는 어디에나 우리의 촉수를 가진다. 뉴욕의 각 구역은 적어도 우리 독자들 중 하나를 가지며 그들은 컨텐츠 생산에 중요한 역할을 한다. 종종 그들은 우리에게 댓글들을 보내고, 정확하게 한다. 맨해튼에서 불이 났을 때, 우리는 지지자의 시간 안에서 인터넷에 사진들을 보도할 수 있다."

Tiuj novaj komunikiloj de Novjorko konsistigas aldonan fonton de lokaj informoj por loĝantaroj jam bone servataj tiurilate pro la multego kaj kvalito de tradiciaj komunikiloj. Ilia sukceso ŝuldiĝas ofte al tio ke ili povas delogi anoncistojn kiuj deziras celi junan kaj bonstatan publikon. Cetere, en la resto de la lando, la loĝantaroj kiuj plej bezonus fontojn alternativajn al tiuj de la dominantaj komunikiloj estas ankaŭ la malplej kapablaj aliri ilin.

뉴욕에서 이 새로운 매체는 사람들을 위한 지역 정보의 부가적 원천으로 구성한다. 전통적 매체의 양과 질 때문에 이런 관점으로 이미 잘 채워진다. 그들의 성공은 종종 젊은이와 좋은 조건의 공공을 목표로 하는 증여자들을 부추겼기에 가능했던 것으로 여겨진다. 더구나 교외에서 사람들은 지배적 매체의 대안적 원천이 가장 필요한 것 또한 그것들에 접속할 수 있었던 최소한의 것이다.

En septembro 2005, en Vaŝingtono, du viroj estis murditaj je kvardek-kvin minutoj da intervalo, unu en riĉula strato, la alia en malriĉa kvartalo de la sudorienta parto de la ĉefurbo. La unua murdo estis raportita de la Washington Post en artikolo de kvincent-dudek-ok vortoj, la dua rajtis nur je notico de kvindek-ses vortoj. Sed la historio ne haltas tie. Ĉar, en tiu lasta kazo, la loĝantoj ankaŭ ne disponis pri blogoj, pri interret-forumoj kiuj ebligus al ili organizi kolektiĝojn, postuli pli bonajn urbajn servojn kaj pli da protekto. La unuaj povis aliri la Teksaĵon, tiuj de la sudoriento havis nenian lokon por iri.

워싱턴에서 2005년 9월에 두 남자들은 45분 간격으로 죽었다. 한 명은 부자들의 거리에서 다른 한 명은 수도 남동쪽 가난한 지역에서이다. 첫 살인은 워싱턴 포스트가 528단어의 기사에서 보도했고 두 번째는 단지 56 단어의 노트에서 허락됐다. 그러나 그 이야기는 거기서 멈추지 않았다. 왜냐하면, 후자의 사건에서, 거주자들은 또한 더 좋은 도시 서비스들과 더 많은 보호를 요구하기 위해 함께 얻고 조직한 그것들이 가능한 인터넷 포럼에 블로그를 하지 않았다. 처음은 웹에 접속할 수 있었고, 남동쪽은 갈 곳이 없었다.

Tiom longe kiom la aliro al Interreto kaj la kapablo starigi teksejon ne estos pli egalece distribuitaj en la socio, la elektronika registaro, la forumoj de kvartaloj kaj la blogoj povus, inverse al tio kion ĝiaj konstruintoj esperis, pliakrigi la „socian frakturon“, doni novajn fontojn al jam privilegiitaj civitanoj, ebligante al ili partopreni en demokratiaj institucioj aŭ valorigi siajn rajtojn ĉe la aŭtoritatoj.

인터넷 접속만큼 웹사이트를 운영할 수 있는 능력은 사회, 전자적 정부, 지역 포럼들과 블로그들이 할 수 있는 것에서 더욱 평등하게 분배되지 않을 것이고, 반대로 그것을 짓는 것은 "사회적 골절"을 악화시키길 희망하며, 이미 주어진 특권 시민들에게 새로운 원천을 줄 것이고, 민주적 제도에서 그들이 참여하는 것을 가능하게 하거나 그들의 권리와 권한을 세우는 것에 있을 것이다.

La demandoj naskitaj de la ĝeneraliĝo de Interreto memorigas al ni aferon kiun la historiistoj eldiras jam de generacioj : novaj teĥnologioj neniam eliminas la neceson koncepti leĝajn disponojn por malhelpi ekzemple ke eta nombro da gigantaj entreprenoj dominu la merkaton kaj turniĝu prioritate al la plej favorigitaj loĝantaroj.

인터넷의 일반화에서 나온 질문들은 역사가들이 이미 세대를 거쳐 말했던, 새로운 기술들이 결코 소수의 거대 회사들이 지배한 시장의 예를 앞서는 법적 성질 개념의 필요를 결코 제거할 수 없다는 것과 사람들이 가장 선호하는 것을 우선 바꾸는 필요를 결코 제거할 수 없다는 것을 우리에게 상기시킨다.

Eric KLINENBERG.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 La eta princo(어린왕자) P... + 3 김정연 2014-02-22 887
공지 에스페란토 토론 세미나 참... secret 김하은 2013-11-19 4
공지 에스페란토 토론 신설공지(... + 1 Amelano 2013-10-28 706
공지 에스페란토 토론 진행방식 ... Amelano 2013-08-02 561
92 에스페란토 세미나 공지 Amelano 2014-06-24 360
91 [공지] 2014년 5월 17일 토... 현덕 2014-05-16 297
90 [공지] 2014년 5월 10일 에... 현덕 2014-05-10 278
89 [공지] 2014년 5월 10일 토... 현덕 2014-04-30 279
88 [정리] 2014년 4월 26일(토... file 김정연 2014-04-26 312
87 [Ovo 선생님께] 초급 에스... file 돌민 2014-04-21 337
86 2014년 4월 26일 토요일 에... 현덕 2014-04-18 205
85 2014년 4월 12일 토요일 '... 현덕 2014-04-08 225
84 결석계 + 1 김정연 2014-03-21 225
83 [3/22] 에스페란토 돌민 발... file 돌민 2014-03-20 226
82 2014년 3월 22일 토요일 에... + 1 현덕 2014-03-16 228
81 2014년 3월 8일 에스페란토... 김정연 2014-03-08 239
80 에스페란토 발음 연습 사이트 김정연 2014-03-08 288
79 2014년 3월 8일 segmento :... 현덕 2014-03-08 376
78 2014.3.8. La Eta Princo. file 윤희정 2014-03-08 236
77 2014년 3월 8일 토요일 에... + 1 현덕 2014-02-23 244
76 2014.2.22(토) 에스페란토 ... 김정연 2014-02-22 268
75 2월22일 에스페란토 세미나... + 1 Amelano 2014-02-15 224
74 [날짜수정: 2월 8일 에스페... + 7 Amelano 2014-01-19 396


자율평론 mask
새로 시작하는 세미나 정동과 정서 들뢰즈와의 마주침 생명과 혁명 건축, 도시공간, 그리고 사회적 삶 스피노자의 철학 정치철학 고전 읽기 여성주의 시읽기모임 소설 읽기 모임

새로나온 책 [신정-정치]

2017년 새책 [기린은 왜 목이 길까?]
[로지스틱스]
[잉여로서의 생명]
[전쟁론 강의]
[전쟁론]
[천만 관객의 영화 천만 표의 정치]
[가상과 사건]
[예술로서의 삶]
[크레디토크라시]
[대테러전쟁 주식회사]
[마이너리티 코뮌]
[정동의 힘]
[정동 이론]
[공유인으로 사고하라]
[9월, 도쿄의 거리에서]
[빚의 마법]